Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Till dig som planerar att bli gravid

Under graviditeten är fostret som mest sårbart för skadliga påverkningar tidigt i graviditeten, i veckorna 3–8. Skador som uppstått i den här perioden kan bli allvarliga för fostret.


Uppdaterad den: 2013-03-14

Annons

Varför kan det vara bra att planera en graviditet?

Befruktning inträffar vanligtvis två veckor före förväntad menstruation. Detta innebär att många inte vet att de är gravida innan det har gått minst två till tre veckor av graviditeten. Därför kan det vara bra att agera som om man vore gravid innan man blir det.

Annons
Annons

Bör jag lägga om kosten?

Vilka näringsämnen barnet får i sig hör ihop med vad du äter. Ensidig och osund kost bör därför undvikas. Det kan också vara aktuellt med kosttillskott om du är vegetarian eller bantar.

För det allra flesta är vanlig sund kosthållning mer än tillräckligt. Extra vitamin- och mineraltillskott behövs inte. Det kan faktiskt vara skadligt att ta för mycket av vissa ämnen, som till exempel vitamin A. Ett kosttillskott som ändå bör nämnas är folsyra. Forskning har visat att låg nivå av folsyra tidigt i graviditeten ökar risken för skador på hjärna och ryggmärg. Vanlig kosthållning innebär i de flesta fall att det finns tillräckligt med folsyra (spenat, broccoli, gröna bladgrönsaker apelsin, mjölk, spannmålsprodukter och inälvsmat är rik på folsyra). För att säkra en tillräcklig nivå av folsyra rekommenderas nu alla gravida att använda folsyretabletter dagligen, från det att man planerar att bli gravid, eller från det att man vet att man är gravid, till och med graviditetsvecka 12. Bland annat i USA har man visat att detta leder till en betydande minskning i förekomsten av medfött ryggmärgsbråck.

Övervikt och träning

Om du har en betydlig övervikt finns det en något ökad risk för att få graviditetsdiabetes och högt blodtryck under graviditeten. Detta upptäcks dock genom vanliga graviditetskontroller. Det rekommenderas inte att man bantar aktivt under graviditeten. Det är bättre att hålla en sund kosthållning.

Gravida som är vältränade och i god form har ofta lättare graviditeter och förlossningar. Lätt träning under graviditeten kan därför rekommenderas. Dagliga promenader är bra träning under graviditeten. Om du tränar mycket bör du tala med din läkare om ett träningsprogram under graviditeten. Hård träning har inte visat sig vara fördelaktig för graviditet och förlossning.

Annons
Annons

Bör jag lägga om några vanor?

Vissa vanor är särskilt dåliga under en graviditet: konsumtion av alkohol, cigaretter eller droger. De som planerar att bli gravida bör tänka igenom sina alkoholvanor eftersom alkohol kan skada fostret under hela graviditeten, även i perioden innan man vet att man är gravid. Det samma gäller för rökning och droger.

Om du har problem med att sluta med detta under graviditeten rekommenderas det att du söker hjälp hos läkare eller barnmorska.

Alkoholens effekt

Risken för att alkohol ska skada fostret ökar ju oftare man dricker och ju större mängd alkohol man dricker. Skador som barn kan få av alkohol under graviditeten går från koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem till hjärnskada och allvarliga utvecklingsstörningar.

Effekt av rökning

Rökning kan leda till missfall, blödningar, för tidig födsel och låg födelsevikt. Låg födelsevikt är i sin tur förbundet med ökade skador under födseln. Det finns också saker som tyder på att rökning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd, att barnet växer långsammare och att det får sämre poäng på IQ-tester.

Effekt av narkotiska ämnen

Hasch/marijuana, kokain och andra olagliga droger ger ökad risk för missfall, för tidig födsel och medfödda missbildningar. En del av drogerna leder också till att barnet föds med ett beroende och därmed utvecklar abstinens efter födseln.

Finns det saker på arbetet eller i hemmet som kan störa graviditeten?

Man ska vara försiktig med strålning, hantering av tungmetaller och vissa gaser under graviditeten. Man har inte påvisat att datorskärmar kan ge skadlig strålning. Om det skulle visa sig att arbetsplatsen kan utgöra en risk för din graviditet kan du begära att flyttas till mer skyddade arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka möjligheterna till detta. Om detta inte är möjligt kan du begära att få så kallad graviditetspeng.

Det flesta flygbolag tillåter inte att gravida flyger under den sista delen av graviditeten, det vill säga efter vecka 36. Detta beror inte på att flygning skulle kunna innebära fara för fostret utan på att flygbolagen inte vill riskera förlossningar ombord. Restriktionerna är strängare för långvariga flygresor.

Det kan också vara en bra ide att undvika närkontakt med katter under graviditeten, speciellt om du är utomlands. Katter kan ge upphov till en smittsam sjukdom som kallas toxoplasmos. Sjukdomen är mycket utbredd i de södra delarna av Europa, men är inte särskilt vanlig här i Sverige. Sjukdomen är vanligtvis inte farlig för människor, men kan skada fostret om man smitas under graviditeten. Smitta sprids först och främst genom matvaror som är förorenade av kattavföring. Om kött steks väl eller kokas kan man undvika smitta.

Finns det läkemedel jag bör undvika?

Man ska vara försiktig med alla läkemedel när man är gravid. Detta gäller med andra ord även läkemedel som köps utan recept. Om du använder aktuella läkemedel för sådana tillstånd som astma, epilepsi, migrän eller problem med ämnesomsättningen (låg eller hög), bör du tala med läkaren om detta. Inled meningen med: Om jag dagligen tar läkemedel för tillstånd som ...

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vad händer om jag har en kronisk sjukdom?

Om du har diabetes, högt blodtryck eller andra kroniska sjukdomar bör du diskutera detta med läkaren. Det är viktigt att sådana sjukdomar behandlas extra noggrant i samband med graviditer, och det kan vara nödvändigt att byta till andra läkemedel än dem du använder i vanliga fall.

Om du funderar på om du är bärare av ärftliga sjukdomar bör du tala med din läkare om detta. Läkaren kan också berätta om det finns speciella tester som gör göras före eller under graviditeten, för att upptäcka eventuella fel i fostrets arvsanalg.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.