Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skada på magen under graviditet

Gravida kan i likhet med alla andra råka ut för skador. Vanligen är det mindre stötar mot magen där barnet ligger väl skyddat, men kraftigare våld till exempel i samband med trafikolyckor eller misshandel kan innebära risker för den gravida och fostret.


Uppdaterad den: 2023-08-11

Annons

Vad innebär skada på magen under graviditet?

Gravida kvinnor kan i likhet med icke-gravida få olika skador mot magen i samband med misshandel eller olyckor. I de flesta fall är det lindriga skador och fostret är väl skyddat i fostervatten, livmoder och bukvägg. Om modern mår bra är det mycket liten risk att fostret tagit skada.


Vaginal blödning, minskade fosterrörelser, buksmärta, sammandragningar och vattenavgång kan vara tecken på att graviditeten och fostret påverkats.

Annons
Annons

Orsaker

Trafikolyckor, våld i nära relationer och fallolyckor är vanliga orsaker till så kallat trubbigt trauma som stötar, sparkar eller slag mot magen under graviditeten.
En mindre del av skador mot magen hos gravida är livshotande och allvarliga både för modern och fostret. Förlossningen kan starta för tidigt med vattenavgång och värkar. I sällsynta fall kan livmodern skadas.

Vid graviditet tar man blodprover för blodgruppering. Om modern har blodgrupp som är Rh-negativ och fostret Rh-postitiv så kan immunförsvaret reagera på fostrets blod så blodkropparna förstörs, så kallad Rh-immunisering. Risken kan vara ökad vid skador mot magen.

Den allvarligaste konsekvensen av en kraftig stöt mot magen vid graviditet , är att moderkakan kan lossna, vilket kallas placentaavlossning. Ju mer moderkakan lossnar från livmoderväggen, desto allvarligare blir tillståndet för barnet, och om den lossnar helt är det akut livshotande. Detta är dock mycket ovanligt samband med skador mot magen.

Diagnos

Gravida rekommenderas att kontakta vården för bedömning vid skador och olyckor. I lindrigare fall kan sjukvårdsupplysning, 1177, eller mödravården kontaktas, i akuta fall tas kontakt via 112.

I första hand bedöms moderns tillstånd utifrån typ av och allvarlighetsgrad på skador. Akut omhändertagande, "första hjälpen", med bedömning av medvetande, andning och cirkulation, utförs precis som på icke-gravida.

Barnets hjärtfrekvens, fosterljud kan undersökas med doppler/CTG. Graviditeten kan undersökas med ultraljud.

Annons
Annons

Behandling

Behandling beror på omfattningen och typen av skada. Vid livshotande skador på den gravida måste man främst se till att modern överlever, det är också förutsättningen för att det ofödda barnet ska överleva.

Akut omhändertagande innebär att säkra andning och blodcirkulation. Först när den gravidas tillstånd har stabiliserats, bedöms graviditeten och fostret.

I de flesta fall av kraftigare stöt eller slag mot magen övervakas den gravida på sjukhus. Gravida med Rh-negativ blodgrupp kan behöva förebyggande behandling mot immunisering. Om graviditeten och fostret påverkas brukar det visa sig inom de första 4 timmarna.

Vad kan man göra själv

 • För att minska risken för skador vid trafikolyckor är det viktigt att använda bilbälte korrekt:
  • Säkerhetsbältets höftdel ska placeras under magen så långt ned på höften som möjligt
  • Det finns produkter på marknaden för gravida som styr bort bältet från magen vilket kan vara mer bekvämt men det finns inga data som styrker att de skulle öka säkerheten i sig
 • Våld i nära relationer:
  • Den som blir utsatt för våld eller hot om våld bör kontakta vården.
  • Stöd finns också via kvinnojourer, se: Unizonjourer 

Prognos

 • Prognosen vid lindrigare skador är i regel god
 • Vid allvarligare skador beror prognosen på typ av skador.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons