Fakta | Diabetes

Testosteron och diabetes

Både vid diabetes typ 2 och det så kallade metabola syndromet som karakteriseras av symtom som bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck och förhöjt fasteblodsocker är risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar flerfaldigt ökad.

Mikael Lehtihet, specialistläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes samt centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset
Uppdaterad den: 2009-03-09
Författare: Mikael Lehtihet, specialistläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes samt centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset , Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Hög ålder och fetma är två riskfaktorer för utveckling av dessa två sjukdomstillstånd. Män med diabetes typ 2 eller metabola syndromet har också visat sig ha lägre nivåer av det manliga hormonet testosteron vilket skulle kunna ha betydelse för både sjukdomspanoramat men även för livskvaliteten som många gånger är nedsatt vid diabetes typ 2/metabola syndromet.

Testosteronbrist

Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Hormonet finns hos båda könen men i cirka 10-15 gånger högre koncentration hos män. Testosteronet har betydelse för hälsa och välbefinnande hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat muskulatur, skelett, blodbildning och sexuell lust och förmåga. Under fostertiden har hormonet betydelse för utveckling av de manliga könsorganen. Redan under fostertiden kommer testosteronnivåerna i blodet upp till cirka 60 procent av den vuxne mannens nivåer för att därefter åter sjunka till minimala nivåer fram till pubertetstart.

Under pubertetsutvecklingen frisätts testosteron som en signal från delar av hjärnan som kallas för hypotalamus och hypofys. Testiklarna börjar som svar på denna signal tillverka testosteron som hos pojkar ger upphov till tillväxt av det manliga könet, utveckling av så kallade sekundära könskarakteristika som skäggväxt, pubesbehåring och hårväxt under armarna. Ökad produktion av talgsekretion vilket kan ge upphov till fet hud är också betingat av testosteron. Testosteronet ger också en muskeltillväxt och får struphuvudet att tillväxa vilket ger upphov till den djupare rösten.

Annons
Annons

Symtom på testosteronbrist

Brist på testosteron hos män som genomgått normal pubertetsutveckling kommer ofta smygande och symtomen kan vara diskreta och svåra att koppla till bristtillstånd. Ändring i kroppssammansättning med ökad fettupplagring framförallt runt buken, och med både minskad muskulär massa och styrka och minskad kondition kan vara tidiga symtom, liksom nedsatt psykisk energi, nedstämdhet och förlust av den sexuella lusten och den sexuella förmågan.

Nattliga svettningar och dålig sömnkvalitet är andra symtom som kan vara förenliga med brist på testosteron. Nyare studier talar för att 5-10 procent av män över 50 år kan ha brist på manligt hormon. Hos män med typ 2-diabetes/metabola syndromet har man noterat i ett flertal studier att mellan 30-50 procent av de med övervikt har brist på testosteron.

Diagnos och undersökning

Diagnosen baserar sig på mätning av testosteron i blodet samt sjukdomshistoria. Ett lågt testosteron utan symtom är ej likvärdigt med diagnosen testosteronbrist, inte heller symtom med ett ”normalt” testosteronvärde.

Annons
Annons

Behandling med testosteronersättning

Testosteronersättning kan ges som geléer, tabletter eller i injektionsform och har visat sig ge ett ökat välmående och ett förbättrat allmäntillstånd liksom vissa positiva effekter både avseende blodtryck, blodfetter, kroppssammansättning och blodsockervärden. Dessa effekter har kunnat ses redan efter tre månaders behandling. Även den sexuella lusten och förmågan förbättras tydligt med behandling.


Annons
Annons