Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Myelom: Dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

Jag ska dra ut en tand 8/5 och då har jag fått sluta med dropp som stärker skelettet. Hur länge bör man ha uppehåll? Skulle fått dropp 13/4 .

Vad är det som avgör om man kan ta prover via blodet eller urinen? Jag samlar urin i dag. Det skulle underlätta om jag kunde ta ett blodprov i stället.

Svar:

Hej!

Uppehåll med droppet ska du göra till det läkt i munnen efter den dragna tanden samt att det inte är någon infektion i munhålan.

Vid myelom lämnas också urinprov eftersom små delar av den så kallade M-komponenten kan komma ut via urinen( sk Bence Jones proteinuri). Om det blir stora mängder kan det påverka din njurfunktion. Myelomsjukdomen leder ibland till höga M-komponenter i blodet men i ett annat skede hos samma person kan det vara stora mängder BJP som kommer via urinen istället. Det räcker inte att kontrollera det ena eller det andra.


Läs mer om Myelom »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om blodcancer - Experten svarar. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg

Blodcancer: Kan jag ha myelofibros?

2018-04-30 | 18:05

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg


Annons