Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Hur många typer av blodcancer finns det?

Hejsan! Som jag fattar det så finns det jättemånga olika typer av blodcancer. Hur många finns det egentligen och vad är det för skillnad på dem?

Svar:

Hej!

Det finns väldigt många typer av blodcancer beroende på var i cellernas utvecklingskedja som sjukdomen uppkommit. Alla celler går genom olika \"faser\" av utveckling fram till att bli klara \"mogna\" celler.

Skillnaden blir då vilken eller vilka av blodcellinjerna som är sjuk(a) och dessutom hur stor plats de sjuka elakartade cellerna tar i benmärgsutrymmet när alla blodceller ska utvecklas till mogna/färdiga celler. De ska sedan släppas ut i blodet när de är färdigutveclade. Släpps sjuka eller inte färdigutvecklade celler ut i blodet, så har de inte klart eller rätt utveclade funktioner.

Lågt eller högt blodvärde ger t.ex trötthet

Låga vita blodkroppar infektionskänslighet. Höga vita blodkroppar cirkulationsstörning av blodet, men kan också ge infektionssymtom.

Låga trombocyter blödning i ffa slemhinnor. Höga trombocytvärden sämre cirkulation av blodet som kan ge båda tecken på blodproppar eller blödning.


Läs mer om Myelom »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om blodcancer - Experten svarar. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg

Blodcancer: Kan jag ha myelofibros?

2018-04-30 | 18:05

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons