Fråga doktorn om myelom

Fråga   Cancer

Fråga: Förklaring av olika blodcancertyper och hur det påverkar kroppens funktioner

Hejsan! Som jag fattar det så finns det jättemånga olika typer av blodcancer. Hur många finns det egentligen och vad är det för skillnad på dem?

Svar:

Hej!

Det finns väldigt många typer av blodcancer beroende på var i cellernas utvecklingskedja som sjukdomen uppkommit. Alla celler går genom olika "faser" av utveckling fram till att bli klara "mogna" celler.

Skillnaden blir då vilken eller vilka av blodcellinjerna som är sjuk(a) och dessutom hur stor plats de sjuka elakartade cellerna tar i benmärgsutrymmet när alla blodceller ska utvecklas till mogna/färdiga celler. De ska sedan släppas ut i blodet när de är färdigutvecklade. Släpps sjuka eller inte färdigutvecklade celler ut i blodet, så har de inte klart eller rätt utvecklade funktioner.

Lågt eller högt blodvärde ger t.ex trötthet.

Låga vita blodkroppar ger infektionskänslighet. Höga vita blodkroppar ger cirkulationsstörning av blodet, men kan också ge infektionssymtom.

Låga trombocyter ger blödning i framför allt slemhinnor. Höga trombocytvärden ger sämre cirkulation av blodet som kan ge båda tecken på blodproppar eller blödning.


Läs mer om blodcancerformen Myelom »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.