Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Har man rätt till second opinion innan behandling av MDS, myelodysplastiskt syndrom?

Hej,

Vid val av behandlingar mot MDS (Myelodysplastiskt syndrom), har patienten rätt och möjlighet att få second opinion på föreslagen behandling mot cancern? Kan man välja vem i landet  som skall ta sig an detta eller är det styrt till vilket landsting man bor i? 

Vid vilka tillfällen är stamcellstransplantation ett naturligt val? Jag har läst på ett ställe att åldersbegränsningen är 65 år men har även hört att man ökat åldern till 70 -75 år när det gäller transplantation av stamceller, stämmer det?

Mvh

Svar:

Hej,

Tanken är att du fritt ska kunna välja var och från vem som du får en second opinion hos, även i ett annat landsting (vilket ibland är helt nödvändigt om det bara finns en specialistklinik att tillgå i ens eget landsting).

Vad gäller exakta åldersgränser för olika behandlingar (t ex som i detta fall mot cancer) försöker vi undvika åldersdiskriminering, så hellre att läkarna tar ställning till patientens "biologiska" ålder snarare än den kronologiska åldern. Stamcellstransplantation är en krävande behandling, så kroppen måste orka med den för att den ska vara till nytta. Till exempel kan samtidig hjärt- eller lungsjukdom göra att man bör avstå.

Läs mer:  Så funkar en stamcellstransplantation »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons