Forum Cancer


Sviktande njure

Jag har genom cancer i vänstra njuren fått densamma bortopererad i december 2010. Det har nu visat sig att den kvarvarande högra njuren fungerar endast till 25 % ! Hur kan man behandla högernjuren för att öka njurkapaciteten ? Rökning är ju förbjudet -men ska jag vara nogsam med särskild kost ? Övervikt är också ett ohälsotecken ! Finns det någon behandlingsform som kan öka njurkapaciteten ?

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons