Förebygga och behandla stress hjälper cancerpatienter

Det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan allvarlig stress och cancersjukdom, som livmoderhalscancer, samt även för att stress kan leda till sämre överlevnadsprognos. Nätverket mot gynekologisk cancer vill att vården blir bättre på förebyggande insatser mot stress och på att behandla psykologiska besvär hos redan cancerdrabbade.


Publicerad den: 2018-10-08
Författare: Barbro Sjölander, Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Annons

Det är lätt att förstå att det kan innebära stress och ångest i sig att få en cancerdiagnos. Cancerpatienter drabbas i högre utsträckning av andra sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och psykisk ohälsa, och cancerpatienter råkar även oftare ut för olycksrelaterade skador. Det finns även starka indikationer att allvarlig stress kan öka risken, påskynda och förvärra en cancersjukdom. Man vet också att stress och ångest innebär en förhöjd risk för många andra folksjukdomar. Det vore en vinst för samhället om politiker skulle satsa mer resurser på att sätta in interventioner i förebyggande syfte.

Annons
Annons

Förebygg och behandla i tid

barbro2

Barbro Sjölander Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Mycket kan förebyggas genom främjande insatser, som att öka kunskapen i samhället om risktecken på psykiska besvär, som dålig sömn och minnesstörning, och att sjukvården börjar erbjuda adekvata individanpassade insatser i rätt tid. För problemet idag är att 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

sjukvården är tillgänglig endast för människor som är allvarligt sjuka. Denna tillgänglighet inkluderar dock inget helhetsomhändertagande. En av hälso- och sjukvårdens främsta uppgifter borde vara att motverka ohälsa.

Samtidigt måste vården bli bättre på att behandla psykologiska besvär hos redan drabbade. Sjukvården bör inse att många cancerpatienter drabbas av svåra psykologiska besvär, kanske redan så tidigt som vid diagnos, och att allvarliga besvär kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Därför bör onkologer och psykologer jobba ihop.

Lyft upp på den politiska agendan

Sverige har som medlemsstat i FN förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Ett av Agendans delmål, 3.4, ska till 2030 genom förebyggande insatser och behandling främja människors psykiska hälsa och välbefinnande.

Nätverket vill lyfta upp denna koppling mellan stress och cancer på den politiska agendan; för att öka kunskapen och möjliggöra mer resurser till detta viktiga område som behöver forskas om ytterligare och få mer utrymme i sjukvårdsbudgetar.
Ingen ska lida av onödig stress!

Inga cancerpatienter ska lida av onödig stress! Vi hoppas också att, som ett resultat av gedigen forskning inom området, insatser mot allvarlig stress kommer att listas bland Världshälsoorganisationens (WHOs), cancerförebyggande hälsoregler.

Annons
Annons
Det här är en opinionstext, asikterna som uttrycks i artikeln står skribenterna för. 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2018-10-9 01:45 (4 år sen)

    Jag fick nyss diagnos brostcancer och de på vårdcentralen hade inte skuta tider till mig.Först måste jag berätta till sjuksköterska vad är det som jag söker vård i minsta detalj -även pm jag står på gatan och massor med folk passerar och sen hon ska avgöra om jag kan få tid hos läkare eller inte.Fick inte tid....