Nyhet | Barn

Skillnader i rökvanor hos småbarnsföräldrar

Statistik från Socialstyrelsen visar att rökning bland föräldrar till spädbarn har minskat under 2000-talet. Av barn födda 2011 rökte 5 procent av mödrarna och 11 procent av fäderna under barnets första levnadsmånad. Detta är en minskning för båda föräldrarna med 3 procent sedan år 2002. De regionala skillnaderna är dock stora.

Publicerad den: 2013-10-02
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

År 2011 rökte cirka 7 procent av mammorna i Södermanlands län när barnet var 0-4 veckor, medan motsvarande siffra i Västerbottens län, som hade den lägsta andelen rökande mammor, bara var 2 procent.

Södermanlands län låg sämst till även när det gäller papporna. 16,4 procent av de sörmländska papporna rökte när barnet var 0-4 veckor. Bäst låg Jämtland till med 5,7 procent rökande pappor.

Den minskade rökningen bland föräldrar till barn under 1 års ålder kan vara en bidragande orsak till att fallen av plötslig spädbarnsdöd minskat kraftigt sedan 1990. I dag drabbas 0,15 av 1 000 födda, år 1990 var siffran 1,19. Forskning har visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om någon eller båda föräldrarna röker under graviditeten eller efter barnets födelse.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons