Intresseområden sparade.
Intervju | Artros

Läkemedel för skelett, muskler och leder

Det finns en rad olika läkemedel för skelett, muskler och leder. Nedan listas några vanliga preparat som till exempel kan användas mot muskelsmärta, dämpa inflammation i leder med mera.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Anders Hansen

Annons

Det finns flera läkemedel för skelett, muskler och leder, till exempel&nbspCox-hämmare, Allopurinol och Kolkicin.

Cox-hämmare

Kallas även NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drugs). Verkar genom att hämma produktionen av en typ av ämnen som kallas prostaglandiner vilka är centrala inom inflammation. Detta sker genom hämning av ett enzym vid namn Cox vilket är centralt vid produktion av prostaglandiner. Cox finns på många platser i kroppen vilket gör att Cox-hämmare är verksamma mot inflammation på en mängd platser. Cox är också viktig vad gäller temperaturreglering varför Cox-hämmarna också används mot feber.

Används mot: Muskelsmärta, gikt, febernedsättande, menssmärtor, migrän, njursten.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Biverkningar: Ökar risken för blödningar genom att påverka blodplättarna. Kan ge magsår, ska användas försiktigt av patienter med tidigare magsår. Det finns även studier som tyder på att vissa Cox-hämmare kan öka risken för hjärtinfarkt.

Preparat: Till exempel Voltaren, Orudis, Ipren, Ibumetin, Naproxen.

Allopurinol

Hämmar det enzym som gör att urinsyra (urat) bildas. Minskar på så sätt halterna av urinsyra i blodet och urinen. Urinsyran kan ansamlas (fällas ut) i leder vilket ger gikt. Den kan också leda till att det bildas stenar i urinvägarna.

Annons
Annons

Används mot: Gikt, vissa typer av sten i urinvägarna.

Preparat: Till exempel Allopurinol, Zyloric.

Kolkicin

Dämpar inflammation i lederna. Exakt hur detta går till är emellertid inte känt i detalj. Används för att behandla gikt, både akuta anfall och långsiktigt förebyggande.

Preparat: Till exempel Kolkicin.

&nbsp

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?