Fakta | Artros

Kalkaxel

I samband med tendinit i axelleden kan det ibland uppkomma en utfällning av kristaller i senan, så kallad kalkaxel. Kristallerna, som innehåller kalcium, ses vid röntgenundersökning av axelleden. Själva inlagringen av kristaller i senan ger inte upphov till besvär.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Först när kroppen (ibland långt efter det att den ursprungliga tendiniten är läkt) försöker att lösa upp kalkutfällningen, uppstår en inflammatorisk reaktion i senan som brukar ge upphov till hastigt påkommen och mycket uttalad smärta. Besvären är ofta så uttalade att rörelseförmågan i axelleden blir helt upphävd.

Diagnosen sätts med hjälp av undersökningsfynden - uttalad smärta, rörelseinskränkning och tryckömhet samt röntgenundersökning.

Behandling

Tillståndet går i många fall spontant tillbaka inom några dagar men lokal injektion av kortison runt den inflammerade senan ger i de flesta fall snabb och varaktig effekt.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Annons
Annons