Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allergi

Läkemedel vid astma och allergi

Det finns flera läkemedel vid astma och allergi. Nedan listas några av de vanligaste.
Annons

Det finns flera läkemedel vid astma och allergi, till exempel beta-stimulerare, kortison, antikollinergika, antileukotriener och antihistaminer.

Beta-stimulerare

Häver muskelkrampen i andningsvägarna genom att stimulera så kallade beta-2 receptorer vilka adrenalin och närbesläktade ämnen utövar sin effekt via. Om beta-receptorerna stimuleras kan detta liknas vid ett adrenalinpåslag. Det leder till att luftvägarna öppnas upp och det blir lättare att andas (och har även som biverkning att blodtrycket och pulsen stiger). Används mot astma men påverkar bara symptomen inte den underliggande inflammation som är orsaken till sjukdomen.

Finns som kortverkande och långverkande. Kan även kombineras med sterioder (kortison).

Annons
Annons

Kortison

Kroppseget ämne som produceras i binjuren. Kortison påverkar kroppen på många sätt, den huvudsakliga effekten är att det dämpar inflammation. Kortison har som läkemedel en mängd användningsområden men är också förknippat med biverkningar.

Användningsområden: Astma, inflammation, allergisk reaktion, diverse systemsjukdomar m.m.

Biverkningar: Benskörhet, tunn hud, hyperaktivitet, svullnad, blödningar, ändrad ämnesomsättning, sömnsvårigheter, heshet, svampväxt (inhalationspreparat) m.m.

Antikollinergika

Hämmar en typ av nervsignaler vilket leder till att den muskelkramp i luftrören som ger astma dämpas. Inte så snabbverkande som beta-2 stimulerare. Påverkar även bland annat hjärtrytm och blodtryck (vilka höjs).

Annons
Annons

Antileukotriener

Nytt typ av astmapreparat vilka påverkar produktionen av ett ämne som kallar leukotriener. Dessa är centra vid inflammation och genom att hämma dessa kan den inflammation som ger astma hämmas. Antileukotriener används inte vid akut astma utan är långsiktigt förebyggande.

Antihistaminer

Histaminer är en typ av ämnen som är centrala vid bland annat allergiska reaktioner. De är retande för kroppen och ger bland annat svullnad och klåda. Antihistaminer blockerar effekterna av histamin och de kan ges på många sätt: t.ex. som tabletter, inhaleras (för besvär i luftvägar), som ögondroppar (för rinnande ögon). Lämpliga att ta under till exempel pollensäsong. Kan även kombineras med kortison om effekten skulle vara otillräcklig.

Antihistaminer har använts sedan 1950-talet. Många tidiga antihistaminer gav trötthet som biverkan men de som används idag påverkar inte detta så mycket.

Används mot: Allergi (t.ex. pollenallergi)


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.