Anmäl fler intressen

Multipelt myelom och coronapandemin

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för den svenska hälso- och sjukvården. Vi vill därför bjuda in dig som lever med multipelt myelom till att svara på en enkät om hur coronapandemin påverkat dig. 

De svar du lämnar är anonyma och kommer att användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur personer med myelom upplevt vården under pandemin. 

Denna enkät genomförs av Netdoktor på uppdrag av Takeda Pharma AB.

Med vänliga hälsningar
Netdoktor

Svara på enkäten