Har du koll på blodcancer?

Inom begreppet blodcancer ryms ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar – denna utbildning inriktar sig på blodcancersjukdomen myelom. Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall. Myelom är något vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 60 år. Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat.

Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning