Intresseområden sparade.
Fakta | Smärta

Diskbråck


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Diskarnas funktion är att ge ryggraden större rörlighet och samtidigt att vara en stödjande "kudde".

Hur känns ett diskbråck?

Ett diskbråck märks inte alltid. Får man symtom så beror det huvudsakligen på tryck eller kemisk irritation av ryggmärgen, nervrötterna eller de så kallade hästsvansnerverna i slutet av kotpelaren.

  • Symtom vid tryck på nervrötterna: Förlamning av några muskler, och/eller smärtor som strålar ut till arm och ben, och/eller nedsatt känsel i huden på armen eller benet.
  • Symtom vid tryck på ryggmärgen: Nedsatt känsel, spasticitet (ryckigt eller krampartat tillstånd hos en eller flera muskler), och/eller förlamning. Symtomen beror på var diskbråcket finns. Det är de delar som ligger nedanför diskbråcket som påverkas. Om det trycker på ryggmärgen i bröstdelen får man spasticitet i benen men inte i armarna. Vid tryck på ryggmärgen kan man få problem att tömma urinblåsan.
  • Symtom vid tryck på hästsvansnerverna: Nedsatt kontroll över urinblåstömningen, och/eller nedsatt känsel vid ändtarmen och insidan av låren, och/eller förlamning av båda benen.

Hur ställs diagnosen?

Sjukdomshistorien och den fysiska undersökningen är av största betydelse. I många fall kan en ingående undersökning avgöra på vilken nivå diskbråcket är beläget. Vid misstanke om ett diskbråck kan patienten undersökas med datortomografi, magnetkamera eller med myelografi (kontraströntgenundersökning av ryggkanalen och ryggmärgen), som används mycket sällan idag. Undersökningsmetoden väljs efter patientens tillstånd och tillgång till utrustning.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Det är viktigt att få korrekt diagnos på ett tidigt stadium, eftersom flera andra sjukdomar kan ge liknande symtom.

Hur behandlas diskbråck?

Diskbråck behandlas i första hand med konservativ behandling, vilket betyder behandling utan operation. Man opererar bara om symtomen inte blir bättre eller om de försämras. Den konservativa behandlingen består av vila och sängläge under en kortare period. Men om sängläget blir långvarigt kan istället en kronisk ländryggssmärta utvecklas.

Receptfria smärtstillande läkemedel, kiropraktisk behandling, och sjukgymnastik kan fungera som alternativ behandling. Patienten bör då samtidigt kunskap om hur ryggproblem och diskbråck uppstår och hur det kan undvikas (genom till exempel rätt arbetsställning, ergonomi etc).

Annons
Annons

Även olika former av motion och träning (till exempel kontrollerade former av styrketräning för ryggmuskulaturen) är bra både i förebyggande syfte och för rehabilitering av diskbråck.

Operation av diskbråck

En specialistläkare bör ta ställning till om operation krävs för att åtgärda problemet.

  • Vid symtom av tryck på ryggmärgen bör operation utföras snarast.
  • Vid symtom av tryck på hästsvansnerverna ska operation ske omedelbart.

Om symtomen förändras bör man alltid prata med en läkare. Diskbråck som ger förlamning av de muskler som kontrollerar tömningen av urinblåsan och ändtarmen kräver i de flesta fall omedelbar operation.