Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Synovial kondromatos


Uppdaterad den: 2014-09-03

Annons

Vad är synovial kondromatos?

Synovial kondromatos är en godartad celltillväxt i ledhinnan (synovialis) i en led, slemsäck (bursa) eller senskida. Den ökade celltillväxten medför att det bildas en massa små knutor vilka ombildas till brosk och som senare kan förbenas. Stora leder som knä, höft, armbåge eller axel drabbas oftast – men egentligen kan vilken led eller ledhinna som helst angripas.

Det är en sällsynt sjukdom som förekommer två till fyra gånger så ofta bland män som bland kvinnor. Oftast uppträder sjukdomen i åldersgruppen 20 till 50 år.

Annons
Annons

Vad händer i kroppen?

Sjukdomens orsak är okänd. Tillståndet kan uppfattas som en godartad tumör i ledhinnan. Efterhand som ledhinnan växer, bildas det små knutor som bryts av i små bitar och flyttar sig in mot ledhålan. När dessa bitarna befinner sig inne i leden, ombildas de till broskbitar som växer i storlek. De kommer så småningom att variera i storlek från någon millimeter till flera centimeter. Med tiden kommer det inre av broskbiten att förkalkas, förbenas. Allt eftersom tillståndet utvecklar sig, kommer leden i ökande grad att bli smärtsam och svullen som följd av att det bildas många sådana broskbitar – ofta hundratals bitar. Följaktligen går rörligheten i leden ner, ledytan skadas och det kan uppstå slitageförändringar (artros).

Diagnos

Tillståndet utvecklar sig över flera år. Vanligtvis kommer en större led – oftast knä, höft, armbåge eller skuldra – i tilltagande grad att bli smärtsam och svullen. Rörligheten i leden går gradvis ned och det kan uppstå låsningsfenomen, det vill säga att leden "låser sig" och inte låter sig röras i någon riktning under en kort period.

Röntgenbilder ger som regel diagnosen och visar många förkalkade bitar inne i leden. Det kan också finnas slitageförändringar. Tidigt i sjukdomsförloppet kan det saknas förkalkningar. Magnetkameraundersökning är den bästa undersökningsmetoden och kan vara nödvändig vid brist på fynd eller innan en eventuell operation.

Annons
Annons

Behandling

Behandlingen består i att ta bort ledhinnan (synovektomi). Det är nödvändigt att ta bort hela ledhinnan. Om delar av ledhinnan blir kvar, är det hög sannolikhet för återfall. Ibland ges NSAID för att dämpa inflammationen.

Ledhinnan kan numera oftast tas bort artroskopiskt (genom ett rör) under bedövning.

Prognos

Prognosen är god och de flesta blir friska, även om ledfunktionen inte alltid kan återställas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.