Fakta | Leder & muskler

Sned rygg (skolios)


Publicerad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är skolios?

Små snedheter i ryggraden är vanliga och ger som regel få problem. Vid skolios är snedheterna emellertid så stora att de kan ge problem. Ryggen kan bakifrån se ut att ha en S-form eller en C-form.

Snedheterna kan visa sig på olika sätt. Förutom vinklingar i ryggradens sidoplan – oftast till höger, kan axlarna ha olika höjd, ett av skulderbladen kan sticka ut mer än det andra, huvudet kan se ut att ha ett snett läge, höftbenen kan ha olika höjd och kroppen lutar åt ena sidan.

Vanligtvis är skolios ett smärtfritt tillstånd. De flesta snedheter är dessutom lindriga och kräver bara uppföljning och kontroll. I mer extrema fall roterar ryggraden på så sätt att när barnet böjer sig framåt skapar bröstkorgen en upphöjning i det sneda området. Stora snedheter kan ge ryggsmärtor och till och med andningssvårigheter.

Annons
Annons

0,5–3 % av alla barn och ungdomar har skolios, men bara en tiondel behöver behandling. Flickor har fem till tio gånger så hög risk för behandlingskrävande skolios, och problemen debuterar oftast i åldern 10–16 år. Ju tidigare tillstånden debuterar, desto större risk är det för att snedheten kan bli betydande. Vid avslutad tillväxt är det bara de med större snedheter (över 30 grader) som i vuxen ålder kan få ytterligare ökad skolios.

Animation av skolios

Orsak

Det finns två skilda huvudtyper av skolios; strukturell och icke-strukturell.

Strukturell skolios kan ha olika orsaker. Den här formen kan orsakas av medfödda missbildningar, skador och sjukdomar i muskel- eller nervsystemet, till exempel cerebral pares. Men i cirka 70 % av fallen hittas ingen bestämd orsak, och det kallas då för idiopatisk skolios. Många personer med idiopatisk skolios har nära släktingar som också har skolios. Forskarna tror att ärftliga faktorer är det viktigaste för om ett barn ska få skolios.

Annons
Annons

Vid icke-strukturell (funktionell) skolios är själva ryggraden normal. Snedheterna orsakas av andra förhållande, till exempel olika längd på benen. Tillståndet vållar sällan några särskilda problem.

När bör man söka läkare?

Utveckling av skolios sker över längre tid och är nästan alltid smärtfri. En betydande snedhet kan ha uppstått innan barnet/tonåringen eller föräldrarna upptäcker det. En tidig upptäckt är viktig för att förhindra snedheten från att bli värre.

Dessvärre utvecklas tillståndet i den fasen av livet då barnet/tonåringen i ökande grad blir självständigt (10 till 16 år), då hon eller han ofta undviker att visa sig för föräldrarna. Därför kan tillståndet uppmärksammas ganska sent.

Om du som förälder upptäcker att barnet/tonåringen har en sned rygg är det viktigt att ta henne/honom på läkarundersökning. Skoliosen kan bli så uttalad att den kan orsaka hälsoproblem som ryggsmärtor, andningsproblem, fysisk deformitet och psykiska reaktioner. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma om det finns fall av skolios i familjen.

Diagnos

Diagnosen ställs vanligtvis baserat på typisk sjukdomshistoria (anamnes), läkarundersökning och röntgenbilder av ryggraden. Den enklaste metoden är att be barnet/tonåringen att böja sig framåt. Sett bakifrån syns snedheten då tydligt. Förändringarna sker oftast i bröstdelen av ryggen, men kan också förekomma i länddelen eller i övergången mellan de två områdena. Om en sådan snedhet påvisas remitterar läkaren barnet/tonåringen till röntgen. Om röntgenbilderna påvisar skolios remitteras barnet som regel till specialist i barnmedicin eller ortopedi.

Problemet vid fynd av skolios är om tillståndet behöver behandlas, och om det finns stor risk för att tillståndet ska förvärras. Faktorer som ökar risken för ytterligare snedhet är om det är en flicka, om hon nyligen fick sin första menstruation, röntgenundersökningen har visat att det finns en betydande återstående tillväxt och snedheten redan är ganska stor. Ju högre risk, desto större anledning att göra något.

Behandling

De flesta barn och ungdomar med skolios behöver ingen behandling. Normal fysisk aktivitet kombinerat med regelbundna kontroller hos läkare är tillräckliga.

Vid allvarliga former av skolios kan det vara nödvändigt att behandla tillståndet. Avsikten med behandlingen är att hindra smärtor och obehag samt att undvika att tillståndet förvärras. Behandlingen korrigerar sällan snedheterna som har uppstått.

Behandling av skolios är en specialistuppgift, och det är inte möjligt att korrigera tillståndet med hjälp av fysisk aktivitet eller träning. Men egenträning är fortfarande bra för att motverka besvär. Det har inte visats att fysioterapi, kiropraktik, biofeedback eller elektrisk stimulering hjälper mot skolios. De vanligast använda behandlingsmetoderna är korsett och operation.

Korsettbehandling måste påbörjas medan barnet/tonåringen fortfarande växer, och behandlingen fortsätter vanligtvis två till tre år efter att personen har vuxit klart. För bästa möjliga resultat bör korsetten användas minst 23 timmar per dygn.

Vid de allvarligaste formerna kan det vara nödvändigt med operation. Metoden går ut på att korrigera snedheten och staga upp ryggraden i ett gynnsammare läge. De flesta uppnår förhållandevis goda resultat med sådan behandling.


Annons
Annons
Annons