Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Behandling av skolios


Uppdaterad den:

Annons

När är det aktuellt med behandling?

De flesta barn och ungdomar med sned rygg har bara en begränsad snedhet. Åtgärderna består då av uppföljning och kontroller för att se till att snedheten inte ökar. Om snedheten är mindre än 30° rekommenderas vanligtvis endast observation. Om barnet/ungdomen fortfarande växer är regelbundna kontroller med tre till sex månaders mellanrum tillräckligt. Om det skulle visa sig att snedheten ökar kan det bli nödvändigt med korsett eller operation.

Annons
Annons

Korsett

Läkare rekommenderar korsett till barn med idiopatiskt (oförklarlig) skolios om snedheten efter röntgen bedöms vara mellan 30° och 40°. Förutsättningen är att den unga personen fortfarande växer.

Korsett kan inte bota en befintlig skolios utan behandlingen syftar i första hand till att förhindra en ökning av snedheten. I vissa fall kan korsettbehandling dock minska snedheten något. Behandlingen innebär att korsetten används 23 timmar per dygn. Behandlingen avslutas när barnet har vuxit färdigt, för flickor som regel 1,5–2 år efter menstruationsdebut. Om snedheten blir större än 45° under korsettbehandling avbryts behandlingen och operation rekommenderas.

En person som använder korsett kan vanligtvis delta i alla normala aktiviteter utan begränsningar. De som får en framgångsrik behandling med korsett har som regel inte mer ryggsmärtor än andra personer.

I Sverige används oftast en korsett som kallas Boston-korsett. Det är en plastkorsett som sitter tätt över bäcken och bröstkorg och passar in under armarna. Korsetten syns inte under vanliga kläder. Korsetten används först och främst för behandling av snedheter i den mellersta och nedre delen av ryggraden.

Operation

Operation rekommenderas om snedheten överstiger 40–50°. Skolioskirurgi ger vanligtvis goda resultat vad gäller att förbättra hållning och ryggens funktion.

Den vanligaste metoden innebär att flera ryggkotor opereras ihop. Vid operationen korrigeras snedheten varefter ryggen fixeras i det korrigerade läget. Man rågör samtidigt de bakre delarna av kotorna så att de kan växa fast i varandra. Metallstavar, krokar och skruvar opereras in för att hindra snedheten från att förändras under de sex till tolv månader det tar för sammanväxningen att bli fast. Operationen kan minska en redan befintlig snedhet med upp till 70 %. Kirurgi kan vanligtvis korrigera till exempel en snedhet på 55° i bröstryggen hos en 13-årig flicka ned till 25–30°.

Vid vissa typer av snedhet väljer man att operera på framsidan av kotpelaren. Ingreppet görs då oftast genom brösthålan.

Skolioskirurgi är en av de längsta och tekniskt mest krävande kirurgiska ingreppen som utförs på barn. Operationen tar tre till fem timmar. Patienten är inlagd i fyra till sju dagar och aktivitetsnivån måste begränsas de efterföljande tre till sex månaderna.

Annons
Annons

Andra behandlingsformer

Andra former av behandling har prövats, som till exempel elektrisk stimulering av muskler, fysioterapi, kiropraktik och fysisk träning. Det finns dock inga bevis för att sådan behandling påverkar snedheten i ryggen. Fysisk aktivitet rekommenderas dock ändå, det förbättrar det generella hälsotillståndet och välbefinnandet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.