Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Artros i akromioklavikularleden

Artros i akromioklavikularleden (AC-leden) är en mycket vanlig orsak till smärta i axelleden. Den främsta orsaken till att tillståndet uppstår är om man tidigare haft en skada i samma område.

Uppdaterad den: 2021-10-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är artros i akromioklavikularleden?

Skulderleden

Artros är en mycket vanlig ledsjukdom som kan drabba alla led i kroppen. Det är främst ledbrosket som blir påverkat och bryts ned. Detta kan leda till smärta.

Artros i akromioklavikularleden (AC-leden) är ett av de vanligaste tillstånden i axelleden och förekommer ofta tillsammans med andra tillstånd i axelleden. 

AC-leden är en led mellan skulderbladsutskottet (akromion på fackspråck) och nyckelbenets yttersta del (klavikel på fackspråck). 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom

Smärta vid rörelse är ett vanligt symtom vid artros i AC-leden och kan utlöses av  idrottsaktivitet, hushållssysslor och aktivitet över axelnivå. Man kan även få ont i närliggande strukturer som axeln, nacken, och armen.

Ibland kan huvudvärk och svårigheter att ligga på sidan vara ett symtom på artros i AC-leden. Värk i vila och nattlig smärta kan föreligga i ett senare skede.

Ofta upplever man först besvär i 40-års åldern men symtom kan redan uppstå i 20-års åldern. 

Annons
Annons

Orsak

Man kan få artros i AC-leden av olika orsaker. Den vanligaste orsaken till att tillståndet uppstår är på grund av en tidigare skada som till exempel en fraktur i nyckelbenet. Även andra sjukdomstillstånd som reumatoid artrit eller långvarigt repetitivt arbete kan orsaka förändringar i leden. Artros utan en tidigare skada kan också förekomma men är mindre vanligt. 

Diagnos

Läkaren ställer diagnosen efter en noggrann undersökning av axeln och området runt omkring. Röntgenundersökning är inte nödvändig att utföra men om det finns osäkerhet kring diagnosen kan läkaren välja att beställa en sådan. Artrosförändringar som man kan se på röntgenbilder behöver inte att ge besvär och tvärtom. Ibland kan man ha besvär utan att man kan se artrosförändringar på röntgenundersökningen. Diagnosen ställs därför främst på de besvär man uppvisar och på de kliniska fynden.

Frusen skuldra (frozen shoulder), artros i axelleden, akut skada i området och reumatoid artrit är några tillstånd som kan uppvisa liknande symtom som artros i AC-leden.  

Behandling av akromioklavikularledsartros

Behandlingen består i första hand av fysioterapi (sjukgymnastik) och läkemedel vid behov. Smärtstillande och antiinflammatorisk medicin som paracetamol och ibuprofen kan provas.

Fysisk träning är en viktig del av behandlingen och något man själv kan göra för att påverka smärtan.

Om smärtstillande inte hjälper tillräckligt mot besvären kan kortisoninjektion i och runt AC-leden provas. Ibland kan man behöva minska belastningen på AC-leden under en kortare period.

Om man fortsatt har besvär trots behandling med fysioterapi och smärtstillande kan det bli aktuellt med operation. Resultatet blir oftast väldigt bra.

Prognos 

Prognosen är god. De flesta blir hjälpta av de behandlingsmetoder som finns tillgängliga.

 

Animation om artros


Annons