tummar och två händer
Fakta | Leder & muskler

Artros, tumme


Uppdaterad den: 2014-11-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tumartros?

När man har artros i tumbasen, det vill säga leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben kallas det för tumartros. Det innebär att ledytan (brosket) bryts ned och förstörs samtidigt som det underliggande benet förtjockas. Efter hand blir tumleden stel och försvagad och det gör ont när man rör på den. Tumartros är ett ganska vanligt tillstånd, i synnerhet hos äldre och medelålders kvinnor. Det förekommer även bland yngre, särskilt efter en tidigare skada.

Vid tumartros uppstår förändringar och förlust av brosk i tummens grundled. Benvävnaden växer ut något, och efter hand upplevs leden som stel med smärtsam rörlighet. Ofta är de muskler som finns kring tumbasen svaga vilket bidrar till att leden ofta hamnar i översträckt läge vilket gör ont.

Tumartros är ett ganska vanligt tillstånd, i synnerhet hos äldre och medelålders kvinnor. Det förekommer även bland yngre, särskilt efter en tidigare skada.

Annons
Annons

Symtom

Tumartros ger smärtor och stelhet i leden. Smärtan kan göra att man har svårt att ta i med full kraft och så småningom kan tummen bli stel och svår att röra. När musklerna som finns kring tumbasen blir svagare, bidrar det till att leden ofta hamnar i översträckt läge vilket gör ont. Man kan också bli svullen över leden. Vid långt gången artros kan värken i tummen vara konstant.

Orsak

Orsaken till att man får tumartros är ofta okänd. Faktorer som kan öka risken för artros är bland annat ålder, hård mekanisk belastning och rökning. Risken för tumartros ökar också efter en tidigare skada i tummen.

Animation om artros

Diagnos

En undersökning av leden visar på nedsatt rörlighet och ofta är leden svullen. Vid en röntgenundersökning syns de karakteristiska förändringarna med avsaknad av brosk och eventuell förkalkning in mot leden.

Annons
Annons

Behandling

Generellt gäller att smärtsamma aktiviteter bör undvikas. Behandling med stödortos/stödjande förband som hindrar översträckning, kan hjälpa. Eventuellt i kombination med fysioterapi som riktas mot ökad muskelstyrka kring tumbasleden. Periodvis kan man ha nytta av läkemedel som dämpar inflammationer och därmed lindrar smärtor (NSAID-preparat). En kortisonspruta kan ha god effekt under flera månader. Vid stora besvär kan det vara aktuellt med operation.

Film från Vetenskap och hälsa
  • Smarta prylar och träning vid handartos (9:48)

Prognos

Tillståndet försämras ofta långsamt men kan bromsas upp med aktiv behandling.

Patientförening

  • Reumatikerförbundet

Annons
Annons
Annons