Fakta | Leder & muskler

Plattfot


Uppdaterad den: 2013-03-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är plattfot?

Plattfot

Foten är böjd i två riktningar: I längsgående riktning och tvärs över framfoten. Plattfot innebär att fotvalven är reducerade eller helt saknas. 15 % av alla vuxna har plattfot i högre eller lägre grad.

Alla småbarn har någon grad av plattfot fram till 3–4-årsåldern. Detta är ett normaltillstånd som hos de flesta försvinner efterhand som barnet växer till sig. Tillstånd ger inga besvär.

Vuxna personer med plattfot har i regel få eller inga besvär. De kan dock vara utsatta för överbelastning i fötterna. Detta kan ge smärtor i foten och/eller underbenet. Smärtorna kommer oftast i slutet av dagen, efter belastningar.

Annons
Annons

Orsak

Den vanligaste typen är plattfot utan känd orsak. Detta är i de allra flesta fallen det som kallas mjuk eller flexibel plattfot. Det är denna typ av plattfot som man kan se hos de flesta småbarn, men som en andel av befolkningen har kvar även i vuxen ålder.

Styv plattfot kan vara förorsakad av till exempel sammanväxningar av ben i foten, felställningar hos ben, skador och liknande.

Kännetecken vid mjuk plattfot

Tillståndet är för det mesta medfött, och det finns ofta flera i familjen som har plattfot. Mjuk plattfot medför hos de flesta inga besvär, och reducerar inte heller den fysiska förmågan på något sätt.

Annons
Annons

Orsaker till sekundär plattfot

  • Kort akillessena.
  • Frakturer på ben i mellanfoten eller bakfoten.
  • Nerv -och muskelsjukdomar.
  • Sammanväxning av ben i fötterna.
  • Reumatoid artrit.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Plattfot påvisas vid undersökning av fötterna. Det inre fotvalvet sjunker ner mot underlaget när foten belastas. Vid den vanliga mjuka plattfoten får foten normal form när trycket avlastas, som till exempel när man står eller går på tå.

Hos personer med plattfot blir skorna oftast snedslitna. Röntgenundersökning är inte nödvändigt vid detta tillstånd annat än i de fall där det föreligger styv plattfot och smärtbesvär.

Behandling

Plattfot behöver bara behandlas om den ger symtom. Det kan vara bra att använda skor med bra stöd under foten. Alternativt kan obehaget reduceras om man använder inläggssulor (mjuk fotbädd) som fördelar belastningen över hela fotsulan. Vid skelettskador eller nerv-och muskelsjukdomar kan operation i foten var aktuellt.

Prognos

Prognosen är bra. De flesta har få besvär och behöver ingen behandling, eventuellt kan bra skor vara tillräckligt när det föreligger besvär. Komplikationer uppträder sällan, men vissa kan få tecken på överbelastningstillstånd, ryggsmärtor, seninflammation i underbenet, felställning av tårna och smärtor i knäna.