Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Nyckelbensfrakturer

Nyckelbensfraktur är en vanlig fraktur som oftast kan behandlas med en armslynga. Frakturen uppstår oftast efter att man ramlat och slagit sig på utsidan av axeln.


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Vad är fraktur på nyckelbenet?

Nyckelbenet, eller klavikel som det kallas på fackspråk, är ett ben som är viktigt för rörelser som involverar precision och styrka. Benet fungerar även som en länk mellan bålen och armen. Det skyddar också viktiga strukturer som underliggande nerver och kärl.

Nyckelbensfrakturer är vanliga och ses oftast hos unga personer. Även barn och spädbarn kan få nyckelbensfrakturer. Frakturer hos spädbarn kan uppstå i samband med förlossningen. Det är oftast i nyckelbenets mittdel som frakturen uppstår. Detta sker på grund av att det är det svagaste området på nyckelbenet.

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta i armen vid rörelse och direkt över frakturen. Det är vanligt att man håller armen tätt intill kroppen och stöttar med den andra armen för att undvika att det gör ont. 

Orsak

I de flesta fall finns det ett tydligt skadetillfälle där man ramlat och slagit sig på utsidan av axeln. Mindre vanligt är att man får en fraktur om man får ett direkt slag mot området eller efter ett fall där man landar på utsträckt arm.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av undersökning av axeln och bekräftas med röntgenundersökning. Om man misstänker att frakturen finns i området närmast bröstbenet kan man behöva göra en undersökning med datortomografi för att tydligt se frakturen. 

Behandling av nyckelbensfraktur

De flesta frakturer behandlas med en armslynga och efter en vecka kan man använda armen som vanligt. Fysioterapi och rörelseträning kan påbörjas när smärtan minskar. Barn bör undvika aktiviteter som till exempel kontaktsporter och racketsporter under läkningstiden för att minska risken för att överbelasta området där frakturen är. Spädbarn med klavikelfraktur behöver ingen behandling men man bör undvika att lägga barnet på samma sida som frakturen är under tre veckor. Ibland behövs en operation för att nyckelbenet ska kunna läka korrekt eller om nerver eller kärl har skadats. 

Prognos

Prognosen är god och de flesta frakturer läker utan kvarstående besvär. I vissa fall kan komplikationer som felläkning eller utebliven läkning uppträda. Under den normala läkningsprocessen av skelettet bildas en hård substans (kallus) mellan och runt frakturändarna. Hos vissa kan en kraftig kallusbildning ske som kan trycka på kringliggande strukturer. Kallusbildningen kan ofta märkas som en hård knöl. Den försvinner helt hos barn men det kan ta lång tid. Hos vuxna finns knölen oftast kvar men den kan minska i storlek över tid.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons