Fakta | Leder & muskler

Medfödd höftledsluxation/instabilitet (Höftledsdysplasi)


Uppdaterad den: 2013-02-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Medfödd höftledsluxation/instabilitet (Höftledsdysplasi)

Höftledsdysplasi är ett samlingsbegrepp för underutvecklad höftled och innefattar hos spädbarn både instabilitet och luxation (ur led). Det rör sig oftast om ett medfött tillstånd. Höftleden är en kulled där den översta delen av lårbenet är formad som en kula (caput femoris), kulan ska passa i en fördjupning i bäckenet som kallas höftledsskålen (acetabulum). Hos barn med höftledsdysplasi är den här skålen för grund och omgivande ledkapsel är slapp. Leden blir då instabil och i vissa fall kan lårbenskulan helt "halka" ur sin skål i bäckenet, höften går ur led (luxerar).

Innan höfterna började undersökas rutinmässigt på BB, drabbades cirka 2 barn på 1 000 av sent upptäckt luxation. I dag är det bara ett tiotal fall i hela Sverige som inte upptäcks under barnets första levnadsvecka. Höftledsluxation/instabilitet är ett tillstånd som cirka 0.5 % av barn i Sverige behandlas för. Flickor är mer utsatta (tillståndet är cirka fem gånger vanligare hos flickor) och i 20 % av fallen finns det i bägge höfterna.

Orsak

Utöver kvinnligt kön finns ett flertal andra faktorer som är associerade med höftledsluxation/instabilitet. Vi vet att det är något vanligare hos barn vars föräldrar eller syskon har samma fel, vilket antyder att arvet spelar en viss roll. Dessutom vet vi att barn som föds i sätesställning är mer utsatta. Detsamma gäller barn som föds med kejsarsnitt, graviditeter där det har varit lite fostervatten samt barn som föds med andra missbildningar (till exempel fotdeformiteter, snett bäcken och sjukdomen torticollis). Vid sätesställning finns det emellertid ingen skillnad i förekomst av höftledsdysplasi om födseln sker normalt eller med kejsarsnitt.

Annons
Annons

Hur kommer läkaren och sjukhuset att undersöka barnet?

Alla nyfödda blir undersökta av läkare under de första dagarna efter födseln. Då görs en klinisk undersökning för att se om barnet har instabil eller luxerbar höftled. På många ställen i Sverige kompletteras ibland den kliniska undersökningen med en ultraljudsundersökning.Ultraljud kan påvisa såväl instabilitet som avvikande anatomi i höftleden.

I sällsynta fall upptäcks luxationen inte förrän senare. Vid kontroller på BVC görs upprepade rutinundersökningar av höftlederna för att utesluta luxation. Inskränkt rörlighet i höftlederna är det viktigaste fyndet som kan rikta misstankar mot luxation. Efter att barnet har fyllt tre till fyra månader är röntgen av höftledenden bästa undersökningen för att fastställa om barnet har ett höftfel.

Hur behandlas medfödd höftledsluxation/instabilitet?

När höftledsluxation/instabilitet upptäcks på BB, behandlas de flesta barn i Sverige med en så kallad von Rosen-skena i sex till tolv veckor. Behandlingstidens längd beror framförallt på om höften är luxerbar eller endast instabil, men kan även variera något mellan olika sjukhus. Von Rosen-skenan är en gummiklädd metallskena som böjs till runt barnets kropp i syfte att hålla benen i grodställning (se bild). Syftet med behandlingen är att lårbenets kuldel ska centreras djupt inne i höftledsskålen. Om detta görs tidigt kommer höftledsskålen att anpassa sig till lårbenskulan när barnet växer och dysplasin försvinner.

Annons
Annons

I de mycket sällsynta fall då luxationen inte upptäcks förrän efter några månader eller något år måste korrigeringen av felet ske mer gradvis. Oftast får barnet ligga i sträck några veckor på ortopedavdelning för att tänja ut strama muskler. På vissa sjukhus kompletteras detta med en liten operation för att lossa strama muskelfästen. Därefter måste höften stabiliseras med gips de följande fyra till sex månaderna.

Hos en liten andel av barnen måste luxationen korrigeras med hjälp av större kirurgi. Detta gäller främst barn vars luxation har upptäckts sent.

Prognos

I normalfallet när höftledsluxation/instabilitet upptäcks på BB är prognosen mycket god. Det går att räkna med att höften blir helt normal under hela livet.

I de sent upptäckta fallen beror prognosen på när luxationen upptäcktes. Ju senare upptäckt desto större är risken för kvarstående dysplasi och problem i vuxen ålder.


Annons
Annons
Annons