Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Köhler och Freibergs sjukdom

Smärta i foten hos barn eller tonåringar kan vara Köhlers eller Freibergs sjukdom. Tillstånden är sällsynta och behandlingen består i första hand av avlastning.


Uppdaterad den: 2022-12-09

Annons

Vad är Köhlers och Freibergs sjukdom?

Fotens skelett

Köhler och Freibergs sjukdom är två sällsynta tillstånd som påverkar skelettet i foten. De ger liknande symtom men beroende på var skelettet är påverkat får de följande namn:

  • När båtbenet (os naviculare) påverkas kallas tillståndet för Köhlers sjukdom
  • Vid Freibergs sjukdom påverkas oftast mellanfotens långa fotben (corpus ossis metatarsi) ledande till andra tån

Köhlers och Freibergs sjukdom tillhör gruppen av tillstånd som kallas för osteokondros. Dessa tillstånd som påverkar omoget skelett och förbeningsområdet som finns vid rörbenens ändor.   

Köhlers sjukdom ses främst hos pojkar mellan två till tio år medans Freibergs sjukdom oftast förekommer hos tonårsflickor mellan 12 till 18 år. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen vid Köhlers och Freibergs sjukdom är väldigt lika. De främsta symtomen är smärta och svullnad i mellanfoten eller framfoten vid belastning. I de allra flesta fall finns inget tydligt skadetillfälle och barnet belastar foten på utsidan vid gång och haltar. Oftast är det endast ena foten som får besvär.

Orsak

Varför tillstånden uppstår är ännu inte helt klarlagt. Det finns olika teorier om att nedsatt blodförsörjning, ärftlighet och små mikroskador kan leda till att skelettskadorna uppstår. Hur foten belastas och rör sig kan även vara en möjlig bidragande faktor. Sannolikt är det en kombination av olika faktorer som gör att besvären kan uppstå. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs efter en läkarundersökning där foten undersöks noggrant. Hur barnet går och står är viktig information tillsammans med när besvären började och om det förekommit tidigare skador på foten. Röntgenbilder visar typiska förändringar som bekräftar diagnosen.

Andra tillstånd som kan ge liknande besvär som Köhlers och Freibergs sjukdom är bland annat inflammation i någon av lederna i foten, infektion eller stressfraktur i de långa fotbenen. 

Behandling av Köhlers och Freibergs sjukdom

Behandlingen består i första hand av avlastning av foten. Ibland kan man hjälpa med avlastning genom att använda en så kallad ortos som är ett hjälpmedel som immobiliserar foten så att den påverkade skelettdelen inte belastas och därmed kan läka. Skor med styv sula eller skoinlägg som stöttar fotvalvet kan också hjälpa. Vid Freibergs sjukdom bör man i tillägg även undvika aktiviteter med hög belastning som till exempel hopp eller löpning.

Om den icke-kirurgiska behandlingen vid Freibergs sjukdom inte gett symtomlindring kan det i vissa fall bli nödvändigt med operation för att rensa upp i leden närmast det påverkade fotbenet. Köhlers sjukdom opereras inte och läker alltid ut av sig själv. 

Vad kan man göra själv?

Det är viktigt att avlasta foten och minimera de aktiviteter som kan utlösa smärta och under behandlingstiden. Om besvären är svåra kan det bli nödvändigt med smärtstillande läkemedel som kan dämpa den inflammatoriska reaktionen i foten. Det är viktigt att läsa läkemedlets bipacksedel noga för rätt dosering och säkerställa att läkemedlet är lämpligt för barnet. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Båda tillstånden har mycket bra prognos och skelettdelarna läker utan att man får framtida besvär. Om barnet fortsätter att ha ont i foten är det viktigt att utesluta andra orsaker till fotsmärta. En ny bedömning i vården rekommenderas i dessa fall.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.