Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Scheuermanns sjukdom

Scheuermanns sjukdom uppstår hos 4–8 % av alla tonåringar och oftast bland pojkar. I de flesta fall ger tillståndet inga eller få smärtor eller obehag, men ungdomarna utvecklar en bestående, karakteristisk ökad krökning av ryggen.


Uppdaterad den: 2014-11-03

Annons

Vad är Scheuermanns sjukdom?

Scheuermanns sjukdom leder till en utvecklingsstörning i ryggkotorna som gör att ryggen efter en tid får en onormal krökning. Tillväxtstörningen leder till att kotorna växer mer baktill än framtill så att de blir kilformade, där den lägsta delen av kotan riktas framåt. Det är oftast kotorna i bröstryggen som påverkas, vilket leder till kutrygg. Om kotorna i ländryggen påverkas av sjukdomen kommer den att mista sin naturliga svank.

Ett krav för diagnosen är att minst tre sammanhängande kotor ska vara förändrade. I en del fall är endast ett fåtal kotor drabbade men i andra fall kan större delen av ryggraden vara involverad.

Sjukdomen är uppkallad efter den danske röntgenläkaren Holger Werfel Scheuermann, som var den första som beskrev tillståndet år 1921. Tillståndet är vanligast hos pojkar. Den debuterar ofta vid 12–14 års ålder i samband med puberteten. Diagnosen ställs sällan före tio års ålder. Långa pojkar har en ökad risk för att få Scheuermanns sjukdom.

Annons
Annons

Orsaken

Orsaken till sjukdomen är okänd. Arv verkar kunna spela en viktig roll, då liknande förändringar finns hos cirka 50 % av dem som har syskon med sjukdomen. Det har hävdats att sjukdomen är vanligare hos ungdomar som sysslar med vissa aktiviteter, till exempel längdskidor och gymnastik men detta är omstritt. Troligtvis är en av mekanismerna bakom tillväxthämningen en nedsatt blodförsörjning till den främre delen av ryggkotorna.

Symtom

Det flesta med Scheuermanns sjukdom har inte mycket smärta eller obehag, men kommer till läkaren eftersom föräldrarna har lagt märke till att de har "dålig hållning" och rund rygg. Obehag kan dock förekomma i form av perioder av trötthetskänsla och måttliga smärtor i den del av ryggen som är påverkad av sjukdomen. Detta märks särskilt efter idrottsaktiviteter och belastning av ryggen. Smärtan lindras med vila.

Sjukdomen varar i några år under tillväxtperioden och försvinner därefter. Smärta och obehag försvinner då, men hållningsförändringen blir varaktig.

I mycket sällsynta fall kan nerver som går ut från den här delen av ryggen komma i kläm, vilket kan medföra smärtor, förlust av känsel och förlust av funktion i vissa muskelgrupper.

Annons
Annons

Diagnos

Tillståndet misstänks om en tonåring får en typisk krökning av ryggen. Ofta förekommer också en ökad stelhet i ryggen, där personen inte klarar att böja sig lika långt framåt som andra samtidigt som det stramar i musklerna på lårets baksida. Sjukdomen syns på röntgenbilder där de karakteristiska kilförändringarna av ryggkotorna kan ses. Sådana röntgenbilder tas vanligtvis om en tonåring har en sjukhistoria med ryggvärk tillsammans med förändringar av ryggens krökning.

Behandling

De allra flesta har så milda smärtor att det inte är nödvändigt med någon form av behandling mer än fysioterapi och eventuell korsett.

Du bör vara noga med sittställningen – "ligg" inte i stolen. Om du har ont rekommenderas det att du försöker undvika tynga lyft eller att bära ryggsäck och liknande. Allsidig fysisk aktivitet är att rekommendera, men utan för stora belastningar på ryggen. Magmuskler och ryggsträckare bör stärkas. Var lite försiktig med aktiviteter där du sitter framåtböjd, som till exempel cykling och rodd. För en del kan fysioterapi rekommenderas för att stärka muskler och säkra rörligheten i ryggen.

Hos unga patienter som växer är förändringarna i ryggen till att börja med så kallat "mjuka", det vill säga att de till en viss grad kan rätas ut med hjälp av tryck utifrån. I den fasen kan det vara aktuellt att använda korsett, särskilt om du har mycket ont och har en tydlig krökningsförändring i ryggen. Korsetten fungerar som ett stelt skal som hindrar att ryggförändringarna utvecklas vidare. En sådan korsett ska användas tills det att skelettet har växt ut fullständigt.

Om förändringarna i ryggens krökning är uttalade kan operation komma på tal, men detta är mycket ovanligt.

Det är okänt om korsetter eller kirurgiska behandlingar förhindrar några av tillståndets konsekvenser.

Sjukdomsutveckling

Hos vissa kan tillståndet vidareutvecklas med en förvärrad krökning så länge de växer. Utvecklingen bromsas ofta upp efter detta.

Förändringar i bröstryggen har bättre prognos än förändringar i ländryggen. Ländryggsförändringar kan leda till kroniska smärtor. Du bör kanske undvika att välja ett yrke där ryggen utsätts för stora belastningar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.