Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cauda equina syndrom

Cauda equina syndrom är ett akut tillstånd som kräver omedelbar handläggning.  Det kan bero på ett diskbråck i ländryggen som gör att nerverna längst ned i ryggraden kommer i kläm.


Uppdaterad den: 2023-12-14

Annons

Vad är cauda equina syndrom?

Ryggmärgen ligger inne i ryggraden i en kanal, skyddad av benvävnad och vätskan som omger ryggmärgen. Nedre delen av ryggmärgen slutar vid eller lite nedanför första ländkotan. De nedersta nerverna som kommer från ryggmärgen löper rätt ned tills de försvinner ut mellan ryggkotorna som ligger längst ned i ländryggen. Denna samling av nerver påminner om svansen på en häst. Den har därför fått namnet cauda equina (hästsvans på latin).

Ett stort diskbråck i ländryggen kan ibland orsaka en förträngning av kanalen längst ned i ryggraden. Det finns även andra tillstånd som kan minska utrymmet. Nerverna kan då skadas och det kan uppstå olika symtom som tecken på att nerverna inte fungerar som de ska. Det kallas för cauda equina syndrom.

Annons
Annons

Symtom 

Cauda equina syndrom ger ofta olika symtom och fynd. Dessa kan vara:

  • Smärta i ett eller båda benen, svaghet i benens muskler och svårigheter att gå
  • Minskad känsel i underlivet och på insidan av låret. Området kallas för ridbyxområdet
  • Förändrad funktion av urinblåsan, svårigheter att kissa eller inkontinens på grund av att urinblåsan är helt fylld med urin
  • Svårigheter att kontrollera avföringen
  • Sexuella problem, som till exempel erektionsproblem

Cauda equina syndrom kan också förekomma utan kraftbortfall eller känselnedsättning i benen. Tillståndet kan även förekomma utan smärtor.

Det är viktigt att man kontaktar sjukvården omedelbart om man upplever några av de ovanstående symtomen. 

Diagnos

Vid misstanke om tillståndet är snabb utredning viktigt. Magnetkameraundersökning är den undersökningsmetod som i första hand rekommenderas eftersom den tydligt kan visa om problemet beror på ett diskbråck, tumör, ett trångt område (stenos) eller andra tillstånd som orsakar förträngning.

Annons
Annons

Behandling av cauda equina syndrom

En snabb handläggning av cauda equina syndrom är viktig för att minska risken för komplikationer. Behandlingen består av en operation så snabbt som möjligt där man ger mer plats åt de nerver som är påverkade. 

Prognos

Prognosen vid ett tidigt ingrepp är bra. Möjliga komplikationer är kvarstående urinläckage, muskelsvaghet i benen, kronisk smärta och sexuella problem som till exempel erektionsproblem.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.