Fakta | Leder & muskler

De Quervains syndrom – senskideinflammation i handleden


Uppdaterad den: 2015-12-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är de Quervains senskideinflammation?

De Quervains senskideinflammation är en av de vanligaste seninflammationerna i handleden. Tillståndet beskrevs första gången år 1895 av den schweiziske läkaren Fritz de Quervain. Det är en senskideinflammation (tenosynovit) i sträcksenorna på handryggen och kännetecknas av att det gör ont i handleden på den sida där tummen sitter.

De Quervains senskideinflammation drabbar främst kvinnor, och är särskilt vanligt bland mammor till spädbarn i åldern sex till tolv månader. Tillståndet förekommer också som en följd av överbelastning av senorna nära tummen, till exempel i samband med ensidigt arbete.

Symtom

De Quervains senskideinflammation utvecklas ofta under veckor och månader med tilltagande smärtor i handledsområdet på sidan där tummen sitter. Smärtorna är tydligast när man använder tummen.

Annons
Annons

Man kan uppleva att det är svårt att använda handen för att greppa och klämma. Smärtan kan stråla ut i tummen eller stråla upp mot underarmen eller axeln. Ibland är smärtan så svår att man inte klarar av att använda handen.

De Quervains senskideinflammation drabbar ofta båda handlederna. När läkaren trycker kan han/hon ofta känna en förtjockad sena. Vid tester som belastar de inflammerade senorna uppstår smärta. Om man böjer tummen in mot handflatan, och läkaren (eller någon annan) töjer handen mot lillfingersidan, utlöses ofta typiska smärtor.

Orsak

Runt handleden finns många senor, senfästen och senskidor som kan inflammeras vid överbelastning, efter skador och som en följd av lokal svullnad i vävnaden. De Quervains senskideinflammation beror på att sträcksenorna till tummen kommer i kläm i handledsregionen. Senan svullnar upp och glider dåligt i den trånga senskidan som omger senan. Detta utlöser smärtor vid rörelse av tummen.

Annons
Annons

Bland mammor som ammar spädbarn tycks den underliggande orsaken vara hormonell och förklaras med en vätskeansamling i kroppen. Forskarna menar att detta är en mer trolig orsak än överbelastning som en följd av att kvinnan ofta lyfter och bär på spädbarnet.

De Quervains senskideinflammation förekommer även bland kvinnor som inte ammar samt hos män och tycks då främst bero på överbelastning.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån en typisk sjukdomshistoria och fynd vid läkarundersökningen.

Bara i undantagsfall är det nödvändigt att göra bildundersökningar som ultraljud eller magnetkameraundersökning.

Behandling

I de flesta fall är de Quervains senskideinflammation självbegränsande och går ofta tillbaka när amningen eller överbelastningen upphör. Behandlingsmöjligheterna är avlastning, inflammationsdämpande läkemedel (NSAID), kortisonsprutor, fysioterapi och eventuellt kirurgi.

Vila och avlastning av tumme och handled är de viktigaste behandlingsåtgärderna, kombinerat med stödförband – men det är inte alltid effektivt. Det kan krävas två till tre veckors avlastning.

I akutfasen kan NSAID-preparat vara till hjälp, i form av tabletter eller gel.

Om inflammationen kvarstår mer än ett par veckor kan man överväga kortisonspruta/-sprutor eller remiss till fysioterapeut för utprovning av skena (ortos). En korrekt insprutning av kortison minskar symtomen hos 80–90 % och ger varaktig förbättring hos cirka 50 %.

En ny spruta minst en månad senare ger permanent lindring hos 40–50 % av resterande patienter.

Vanlig fysioterapi tycks vara utan effekt.

Vid kroniska fall, utan effekt av konservativ behandling efter fyra till sex månader, kan operation vara nödvändig. Den innebär att läkaren under lokalbedövning delar senskidan. Ingreppet kräver inte inläggning på sjukhus. Man är tillbaka i normal aktivitet efter två till tre veckor. Ingreppet rapporteras som framgångsrikt hos cirka 90 %.

Prognos

Prognosen vid de Quervains senskideinflammation är ofta bra. Patienten återfår full funktion när inflammationen går tillbaka.


Annons
Annons
Annons