Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

de Quervains syndrom – senskideinflammation i handleden

de Quervains är en inflammationsliknande sjukdom som gör att man får ont i och kring handleden på tumsidan.


Uppdaterad den: 2020-05-25

Annons

Vad är de Quervains senskideinflammation?

de Quervains senskideinflammation är en av de vanligaste seninflammationerna i handleden. Tillståndet beskrevs första gången år 1895 av den schweiziske läkaren Fritz de Quervain, därav namnet. Det är en senskideinflammation (tenosynovit) i sträcksenorna på handryggen och kännetecknas av att det gör ont i handleden på den sida där tummen sitter.

De Quervains senskideinflammation drabbar tre gånger så ofta kvinnor och man har sett ett samband med graviditet och spädbarnstiden. Förr har man tänkt att det beror på att bärande av barnet ger påfrestning för handlederna, men man tror numer att en del beror på vätskebalansen och svullnaden i handleden.

Vissa sporter ger också större risk, såsom längdskidåkning. 

Annons
Annons

Symtom

de Quervains senskideinflammation utvecklas ofta under veckor och månader med tilltagande smärtor i handledsområdet på sidan där tummen sitter. de Quervains senskideinflammation drabbar ofta båda handlederna.

Smärtorna är tydligast när man använder tummen, särskilt vid griprörelser eller klämmande rörelser. Smärtorna kan stråla upp till underarmen eller skuldran. I vissa fall går det inte att använda handen när detta händer på grund av smärtan.

Vid undersökning kan man ofta känna en förtjockad sena. Vid tester som belastar de inflammerade senorna uppstår smärta. Om man böjer tummen in mot handflatan, och den som undersöker töjer handen mot lillfingersidan, utlöses ofta typiska smärtor.

Orsak

Runt handleden finns många senor, senfästen och senskidor som kan inflammeras vid överbelastning, efter skador och som en följd av lokal svullnad i vävnaden. de Quervains senskideinflammation beror på att sträcksenorna till tummen kommer i kläm i handledsregionen. Senan svullnar upp och glider dåligt i den trånga senskidan som omger senan. Detta utlöser smärtor vid rörelse av tummen.

Bland mammor som ammar spädbarn tycks den underliggande orsaken vara hormonell och förklaras med en vätskeansamling i kroppen. Forskarna menar att detta är en mer trolig orsak än överbelastning som en följd av att kvinnan ofta lyfter och bär på spädbarnet.

de Quervains senskideinflammation förekommer även bland kvinnor som inte ammar samt hos män och tycks då främst bero på överbelastning.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån en typisk sjukdomshistoria och fynd vid läkarundersökningen.

Bara i undantagsfall är det nödvändigt att göra bildundersökningar som ultraljud eller magnetkameraundersökning, och oftast görs detta för att utesluta andra diagnoser.

Behandling

I de flesta fall läker de Quervains senskideinflammation av sig själv och går ofta tillbaka när amningen eller överbelastningen upphör. Behandlingsmöjligheterna är avlastning, inflammationsdämpande läkemedel (NSAID), kortisonsprutor, arbetsterapi och eventuellt kirurgi.

Vila och avlastning av tumme och handled är de viktigaste behandlingsåtgärderna, kombinerat med stödförband – men det är inte alltid effektivt. Det kan krävas två till tre veckors avlastning. Ibland skrivs remiss till arbetsterapeut för utprovning av en skena där.

I akutfasen kan NSAID-preparat vara till hjälp, i form av tabletter eller gel.

Om inflammationen kvarstår mer än ett par veckor kan man överväga kortisonspruta/-sprutor, det brukar avhjälpa besvären hos de flesta. 

I några få fall hjälper inget av ovanstående och då kan man behöva opereras. Man bör dock ha haft besvären i cirka ett halvår utan att det gått över för att operation ska anses vara ett bra alternativ. Hos de flesta hjälper detta som åtgärd. 

Prognos

Prognosen vid de Quervains senskideinflammation är ofta bra. Man återfår full funktion när inflammationen går tillbaka.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.