Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Bör pisksnärtskador opereras?

Beroende på skadans allvarlighetsgrad kan en pisksnärtskada behandlas på flera sätt: läkemedel, träning och i extrema fall kirurgi.


Publicerad den: 2013-01-28

Annons

Vad är en pisksnärtskada?

Pisksnärtskador uppstår vanligtvis efter bilkrock då bilen körts på bakifrån, varvid huvudet kraftigt och oväntat kastas bakåt, och därefter på motsvarande sätt kastas framåt. Tillståndet kan också uppstå på andra sätt. Det handlar om en eventuell skada på nackens mjukvävnader som muskler, senor, ledband och ledkapslar samt diskar. Allvarligare nackskador med frakturer, förskjutningar i lederna eller skador på nervsystemet definieras inte som en pisksnärtskada.

Vi vet statistiskt att bara 3—5 % av dem som utsätts för pisksnärtsskador får besvär. Av dessa kommer 90 % att vara besvärsfria inom loppet av sex månader.

Annons
Annons

Ett kontroversiellt tillstånd

Bland forskare och läkare är uppfattningen olika beträffande detta tillstånd.

Denna skillnad har blivit större under senare tid sedan en grupp läkare i Tyskland (Volle och Montazem) hävdar att det hos många av de skadade föreligger en skada på ett ledband i nacken, något de menar måste påvisas med magnetkameraundersökningsbilder. De hävdar att en operation då man stadgar övergången mellan bakhuvud och halsryggraden förbättrar tillståndet.

En farlig operation

Svenska ryggkirurger har nyligen kommit med kraftiga varningar mot detta ingrepp. De anser att ingreppet (kraniocervikal fusion) är en komplicerad operation med en betydande risk. Ingreppet medför också ett betydande handikapp efteråt i form av uttalade och bestående rörelseinskränkningar i halsryggraden. Det finns en oro för att ingreppet också ska leda till snabbare slitageförändringar i nacken med ökade besvär på sikt.

Ryggkirurgerna hävdar att det inte finns bevis för ett samband mellan skadan och den vävnadsskada man ska behandla. De undersökningsmetoder som används är heller inte testade så att man med säkerhet kan veta att de eventuella fynden verkligen är av betydelse. Det saknas dessutom vetenskapliga bevis för att ingreppet har effekt på det aktuella tillståndet.

De svenska kirurgerna angriper också det diagnostiska värdet av magnetkameraundersökningen. Det är inte bekräftat med andra metoder att skadorna man finner är reella. Man har inte heller utfört undersökningen på friska personer för att avgöra hur ofta de angivna fynden också förekommer bland friska.

Annons
Annons

Inte så farligt?

Andra läkare menar att man bör se mer positivt på det initiativ som här tagits genom att lansera ny diagnostik och operation. Men även de manar till försiktighet och menar att man inte har funnit en lösning på problemet. De hävdar att ingreppet inte botar, men att en viss förbättring kan uppnås.

Vad ska man rekommendera?

Det finns ingen säker kunskap inom detta område. Experterna står mot varandra, men majoriteten hävdar nog fortsättningsvis att detta är ett ingrepp man vill avråda ifrån innan det finns bättre kunskap om vilken nytta och vilka komplikationer det medför.

Samtidigt är det förståeligt att de få personer med betydliga och långvariga besvär från nacken efter skada är villiga att ta till drastiska åtgärder. Man kan från experthåll avråda ifrån det, men i sista hand är det patienten själv som avgör. Det finns ännu inga erbjudanden om sådana operationer i Sverige. För att få en operation utförd måste resa utomlands och de ekonomiska kostnaderna är stora.

 

Animation av pisksnärtskada


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons