Fråga Doktorn

Fråga   Smärta

Fråga: Migrän

Hej, För 12 år sedan ramlade jag ner från en tankbil och fick en akut hjärnblödning. Jag fick komma in nästan direkt och vart snabbt nedsövd och flögs från Östersund till Umeå där jag var nedsövd i 2 veckor. Menen jag fick var att jag inte har så bra lukt och smaksinne, kan man få tillbaka det? Och sedan har jag migrän. Hur kommer det sig att jag har fått migrän? Hade inte det innan olyckan. Jag brukar få migrän några gånger i månaden och jag äter Almogran. Men jag vill få bort migränen men hur vet man hur man skall häva det, eller går inte det?

Svar:

Hej!

Efter trauma som givit ansikts- eller skallskador är det vanligt med nedsatt lukt. Orsaken kan vara att passagen genom näsan blockerats, att luktnerven skadats (nervus olfactorius) eller att hjärnans luktcentra skadats.

Skador på smaksinnet är ovanligare efter trauma. Ofta upplevs det dock som om smaken nedsatts när luktsinnet skadats. Vid trauma kan en direkt skada av tungan, skadade kranialnerver (nervus facialis eller nervus glossopharyngeus)eller en hjärnskada ge nedsatt smaksinne.

ditt fall förefaller hjärnblödningen vara orsaken till nedsatt lukt- och smakförnimmelse.

Skedde olyckan för 12 år sedan är tyvärr skadan permanent och det finns i dag inga möjligheter att återfå dessa sinnen.

Även huvudvärk är vanligt efter skallskador. Man kallar denna huvudvärk då för post-traumatisk huvudvärk. Denna kan ha olika former och ibland likna migrän. Det finns en rad olika åtgärder som man kan vidta för att påverka de återkommande huvudvärksbesvären.

Ofta kan man minska dessa genom att stressa mindre, god sömn, regelbundna måltider och regelbunden motion.

Är dina huvudvärksattacker täta och svåra kan det finnas anledning att påbörja behandling med ett förebyggande läkemedel.

Det kan vara av värde att diskutera olika orsaker och åtgärder med din distriktsläkare för att minska dina huvudvärksbesvär.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg