Fråga doktorn

Fråga   Smärta

oläkt revbensfraktur

Min dotter, född 1976, blev svårt misshandlad för snart 2 år sedan. Hon fick bl.a. ett par revbensfrakturer. En av dessa har inte läkt ihop. Det är fortfarande benändar som är odislocerade. Området är också drabbat av nervskada med svår smärtproblematik som handläggs på smärtklinik. Hon tvingas dagligen äta starka smärtstillande läkemedel. Försök har också gjorts med blockader vid ett flertal tillfällen, dock utan särskilt bra resultat. Hon har svårt att klara av sitt heltidsarbete, särskilt som ensamstående med två barn. Jag har, trots 35 år som sjuksköterska, aldrig träffat på revbensfraktur som inte läker ihop. Finns det något man kan göra? Går det att operera bort del av revben eller fixera ihop ändarna? Situationen är desperat!

Svar:

Hej,

Extremt ovanligt och knepigt fall, där man egentligen behöver mer underlag för en säkrare bedömning. Eftersom skadan var för två år sedan och revbensfrakturen anges som icke läkt, undrar man om det kan vara något annat inblandat, t.ex. i frakturområdet såsom tumörbildning eller annat. En röntgen med vridbilder eller datortomografi vore därför motiverad, liksom en isotopundersökning (scintimetri) för att analysera aktiviteten i området. Sedan är det konstigt att man med nervblockader på smärtkliniken inte lyckats få bukt med smärtan, vilket brukar lyckas med alkoholblockad.

Sedan kan man också, efter lokalisation, operera bort den skadade nerven i anslutning till revbenen utan påtaglig negativ inverkan. Ett ytterligare alternativ, om det rör sig om en icke-läkt fraktur, är att göra en kirurgisk resektion (avlägsnande) av båda benändarna i frakturområdet, detta i så fall lämpligen på thoraxkirurgisk klinik.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons