Fakta | Leder & muskler

Revbensfraktur


Uppdaterad den: 2013-01-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Revben

Bröstkorgen

Bröstkorgen består av tolv par revben (costae) som utgår från ryggkotorna. De numreras i ordning uppifrån och ned. Revben ett till sju förenas framtill med bröstbenet, revben åtta till tio växer ihop med överliggande revben framtill, medan revben elva och tolv slutar blint. Varje revben är ett långt, smalt och bågformat ben – den främsta delen som fäster i bröstbenet är av brosk (blåfärgat i teckningen).

Revbensfrakturer kan förekomma som enstaka frakturer eller flera samtidigt, och vara ensidigt eller dubbelsidigt. Vid stora skador där det föreligger flera dubbelsidiga frakturer beskrivs bröstkorgen som instabil.

Enstaka, ensidiga frakturer förekommer relativt ofta. Multipla frakturer och frakturer på första och andra revbenet är mer sällsynta.

Annons
Annons

Skademekanismer

Revbensfrakturer uppstår vid skador som ofta är trubbiga och lokaliserade. Typiska situationer är fall mot en bordskant eller slag i sidan från en armbåge. Hos äldre är revbensfrakturer associerade med benskörhet. Undersökningar visar att ungefär hälften av alla revbensfrakturer hos äldre är lågenergiskador orsakade av fall från stående eller sittande/liggande.

Diagnos

I typiska fall ger revbensfrakturer ökande smärtor den första veckan efter att skadan uppstått. Smärtorna förvärras vid användning av bukpressen (till exempel när man hostar) och när man andas in djupt. Som regel kommer personen ihåg när skadan uppstod, men ibland är detta okänt – och då kan det vara svårt att förstå orsaken till bröstsmärtorna. Vid multipla skador är förloppet mera dramatiskt och tecken på invändiga skador i bröstet kan föreligga.

Typiskt är smärtor vid inandning – särskilt när man drar djupt efter andan. Om undersökaren trycker mot ett brutet revben utlöses ofta starka smärtor. Det samma sker om man klämmer på bröstkorgen, smärtor framkommer då vid frakturstället. Vid större skador måste man alltid undersöka om ett brutet revben kan ha punkterat lungan. I så fall har patienten märkbar andnöd och det händer att man kan känna att det knäpper i huden för att luft har strömmat ut.

Annons
Annons

I de allra flesta fall är det inte nödvändigt att ta en röntgenbild. Revbensfrakturer är i många fall svåra att se på röntgen, särskilt de första dagarna efter skadan. Röntgen av bröstkorgen tas om det finns misstanke om skador inne i bröstet och vid misstanke om att en fraktur beror på någon bakomliggande sjukdom.

Behandling

Målet med behandlingen är att ge smärtlindring. Revbensfrakturer läker bra av sig själva, men under några dagar kan smärtstillande medicin behövas.

Sjukskrivning under några dagar kan vara nödvändig.

Det är vanligtvis inte nödvändigt med någon kontroll, men vid kvarstående besvär måste man kontakta läkare.

Förlopp

Smärtorna ökar vanligtvis under de första sju till tio dagarna efter skadan, och därefter sker en gradvis förbättring. Det är inte ovanligt att smärtan kvarstår i upp till tre veckor.

Komplikationer

Komplikationer är sällsynta. I undantagsfall kan ett brutet revben sticka hål på lungan som då sjunker ihop, och det uppstår ett tillstånd med punkterad lunga, så kallad ventilpneumothorax. I mycket sällsynta fall kan revbensfrakturer orsaka allvarliga blödningar i brösthålan. Hos vissa personer kan långvariga smärtor uppstå för att nybildat ben på frakturstället trycker på nerver.

Prognos

Revbensfrakturer anses som en smärtsam men för övrigt oskyldig sjukdom, och prognosen är god. För komplicerade frakturer eller när det föreligger flera frakturer är prognosen beroende av omfattningen av andra skador i bröstet.


Annons
Annons
Annons