Fråga doktorn

Fråga   Smärta

FRAKTUR!!!!

Hej jag undrar hur lång tid det tar att bli kvitt smärta och återfå rörlighet i hand och arm efter en radiusfraktur?

Svar:

Av frågeställningen att döma förutsätter jag att det avses en distal radiusfraktur, dvs. en handledsfraktur på strålbenet, vilken man kan kalla "världens vanligaste fraktur" som man söker akut hjälp för. Kvardröjande symtom beror mycket på frakturens typ, lokalisation och grad, samt hur den behandlats och hanterats initialt.

Vi vet att en aktiv behandlingsinställning, där man till exempel utför armar-uppåt-sträck 50 gånger dagligen statistiskt säkerställt minskar komplikationsrisken för smärta och stelhet, och att behandling enbart med elastiskt bandage (och ej stelgipsning) för en icke-felställd fraktur, "spricka" (fissur) ger snabbare återgång till god funktion och mindre smärtor efter det akutaste skedet. Man bör också informera om att en kvarstående felställning, även tydligt synlig på utanpåskriften, ofta kan uppkomma utan att funktionen för den skull behöver bli notabelt nedsatt eller förknippad med smärtor.

Icke så sällan blir det dock ett utdraget smärt- och stelhetstillstånd. I en egen forskningsstudie på Lasarettet i Ystad omfattande 250 patienter med typisk distal radiusfraktur (Colles) hade vid uppföljningen efter i mediansnitt 6 månader den stora gruppen gipsbehandlade patienter (sammanlagt 63 %) med från början alltså tydligt felställd fraktur (men ej så stor att operation behövde tillgripas) komplikation med smärtor i summa 8 % av fallen. Av de som varit gipsade enbart 3 veckor (vilket bör vara det gängse) hade 35 % inget ont alls längre, medan de som gipsbehandlats 4 veckor eller mer i 19 % var utan smärtor, medan 36-46 % hade ont ibland vid ansträngning.

Frågeställningens andra aspekt angående rörligheten sammanhänger också med behandlingstypen, så att de som varit gipsade längre tid har ett något sämre rörelseomfång vid uppföljningen, särskilt avseende handledsböjningen, som var ungefär 15 grader nersatt jämfört med oskadade handleden, medan uppåt/bakåt-extensionen var 6-9 grader sämre.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ryggsmärta - nervsmärta eller artros?

2015-03-18 | 15:42

av Kliment Gatzinsky

TNS vid nervsmärta

2015-03-18 | 15:37

av Kliment Gatzinsky

Kan nerver svullna?

2015-03-18 | 15:34

av Kliment Gatzinsky

Whiplash

2015-03-18 | 10:09

av Kliment Gatzinsky

Bränningar och stickningar i armar och ben

2015-03-18 | 07:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor och Lyrica

2015-03-17 | 20:28

av Kliment Gatzinsky

Lindring vid diagnosticerad neuropati

2015-03-17 | 14:51

av Kliment Gatzinsky

MS och painful tonic seizures

2015-03-17 | 00:50

av Kliment Gatzinsky

Smärta av trigeminusnerv

2015-03-16 | 20:31

av Kliment Gatzinsky

Ny behandling mot nervsmärtor - tål inte opioider

2015-03-16 | 20:14

av Kliment Gatzinsky

Spinalstenos och klämd nerv i nacken

2015-03-16 | 16:39

av Kliment Gatzinsky

Smärta i armarna

2015-03-15 | 15:44

av Kliment Gatzinsky

Hur vet man skillnaden mellan nervsmärta och muskelsmärta?

2015-03-15 | 01:24

av Kliment Gatzinsky

Känselbortfall i armen - är det diskbråck?

2015-03-13 | 18:47

av Kliment Gatzinsky

Nervsmärtor i benen

2015-03-13 | 10:56

av Kliment Gatzinsky


Annons
Annons
Annons
Annons