Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Benskörhet

Behandling av benskörhet (osteoporos)

Benskörhet är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Risken är starkt kopplad till stigande ålder och livstidsrisken för en kvinna i Sverige att få en fraktur beroende på benskörhet är så hög som 50 procent och cirka 25 procent för män.


Backlund Magnus foto Gunilla Sonnebring
Publicerad den: 2018-05-07

Annons

Orsaker till benskörhet

Det finns många olika orsaker till benskörhet, såväl livsstilsfaktorer som olika sjukdomar och medicineringar. Se BENSKÖRHET. Orsaken till benskörheten och graden av benskörhet styr val av åtgärd och behandling.

Diagnos

Benskörhet diagnostiseras vanligen med så kallad DEXA. Inga särskilda förberedelser behövs. Under undersökningen får du inte ha smycken, kläder med metallknappar eller liknande på dig eftersom det kan påverka mätresultatet. Vid undersökningen mäts bentätheten på ett eller två ställen på skelettet, till exempel höften eller ländryggen. Sedan jämförs ditt mätvärde med normalvärdet för den åldersgrupp du tillhör. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

Vid konstaterad benskörhet bör läkarundersökning och vissa blodprov tas för att finna orsaken till benskörheten vilket ger underlag för rådgivning om livsstil och lämplig behandling. Benskörhet kan också vara ett indirekt tecken på andra sjukdomar som kan behöva utredas och behandlas.

Annons
Annons

Behandling

Benskörhet kan förebyggas och behandlas dels med hjälp av mediciner och dels med livsstilsanpassningar. Vad kan jag göra själv vid benskörhet? När det gäller förebyggande av benskörhet utgör fysisk aktivitet och rökstopp grunden. Att i sin tur förebygga frakturer sker främst genom att undvika fallolyckor.

Har man benskörhet ska du undvika att lyfta tungt på ett okontrollerat sätt, kontrollera glasögonen hos optikern så att styrkan i glasen är rätt, förbättra belysningen i ditt hem, ta bort löst liggande mattor som man kan snava på, vara försiktig med att äta mediciner som man blir trött av och kanske skaffa höftskydd under kläderna. Skyddet minskar risken för att ådra sig ett lårbensbrott om man faller.

Råden gäller även för äldre människor utan benskörhet. Ju äldre man är desto större är risken att man ramlar och att ett såfant fall leder till ett benbrott. Ett generellt råd är att undvika att börja med progressiva glasögon vid hög ålder, då dessa kan göra det svårt med balansen, särskilt i trappor. Då kan det vara säkrare att ha olika glasögon att byta med för olika situationer.

Alla rekommenderas en daglig promenad på minst 30 minuter och om möjligt även övrig fysisk aktivitet i ca 60 minuter varje dag.
Vilka mediciner kan användas? Om mer än livsstilsförändringar behövs kan en medicinering behövas. I första hand kalk och D-vitamin på recept (innehåller betydligt högre doser D-vitamin än hälsokost-preparaten), men även så kallade bisfofonater i tablett- eller injektionsform kan behövas. De är läkemedel som kan öka skelettets kalciuminnehåll och minska risken för benbrott. Det är idag däremot sällsynt att någon rekommenderas ta östrogen eller testosteron enbart för att stärka skelettet.

Annons
Annons

Prognos

En behandling av benskörheten är oftast framgångsrik och minskar till stor del risken för frakturer. Behandlingen kan följas genom att upprepa DEXA-mätningen med ett par års mellanrum för att se om justering av doser eller omval av preparat kan behöva göras.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om osteoporos på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för osteoporos »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.