Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Benskörhet

Benskörhet hos män

Benskörhet (osteoporos) är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd som har det gemensamt att skelettets innehåll av kalcium (kalk) har minskat. Detta innebär en minskad bentäthet och en ökad risk risken för att få frakturer (benbrott).


Uppdaterad den: 2018-05-07

Annons

För att definiera benskörhet har man utgått från bentäthetsmätningar i höft, rygg och underarm hos kvinnor. Hos män är inte diagnosen eller behandlingsrekommendationerna lika väldefinierade som hos kvinnor, men då riskfaktorerna är likartade finns det inget som talar för att grundutredning och behandling borde skilja sig åt mellan könen.

Orsaker

Sjukdomen är sällsynt före 55 års ålder. Förekomsten stiger därefter kraftigt med åldern. Kvinnor drabbas oftare än män. Benskörhet är dock att betrakta som en folksjukdom även hos männen och är till exempel vanligare än de vanligaste cencerformerna.

Till viss del anses manlig benskörhet vara relaterad till det naturliga åldrandet, där inte enbart minskning av det manliga hormonet testosteron har betydelse, utan också minskad fysisk aktivitet som behövs för att bevara och upprätthålla kalciuminnehållet i skelettet. Brist på dagsljus som hjälper kroppen att bilda D-vitamin, som krävs för att vi ska kunna ta upp kalcium med födan är också något som ofta ses vid fysisk inaktivitet och därmed minskad utevistelse, liksom minskat intag av föda som innehåller D-vitamin.

Hos ca 60 procent av de män som utvecklar benskörhet kan man finna ”sekundära” (andrahands) orsaker som kan kräva specifika behandlingsinsatser. Dit hör långvarig behandling med kortisonpreparat, behandling med mediciner mot epilepsi, brist på testosteron, alkoholism, hormonbehandling av prostatacancer, njursvikt, neurologiska sjukdomar som leder till immobilisering (stillasittande) samt även vissa lever- och mag- och tarmsjukdomar.

Annons
Annons

Symtom

Symtom vid benskörhet är framför allt frakturer (benbrott) efter lättare fall eller oyckor. Indirekta tecken på benskörhet är också längdreduktion som i sin tur kan bero på kotkompressioner.

Diagnos

Vid misstanke på benskörhet bör en bentäthetsmätning göras för att få diagnosen bekräftad. Beroende på sjukdomshistoria och kost tas därefter kompletterande provtagning för att finna sekundära orsaker och för att kunna individualisera behandlingen.

Annons
Annons

Behandling

Adekvat kost med kalcium och D-vitamin, regelbunden fysisk aktivitet och utevistelse är grundbehandlingen. Recepbtbelagda läkemedel med kalcium och D-vitamin kan behövas. Bifosfonater är en typ av läkemedel som stärker skelettet. Vid klarlagd brist på det manligt könshormon kan testosteronersättning övervägas om inga hinder föreligger.

Prognos

En behandling av benskörheten är oftast framgångsrik och minskar till stor del risken för frakturer.

För att minska risken att utveckla benskörhet kan man göra följande:

  • motionera regelbundet, gärna också vistelse utomhus och styrketräning som belastar skelettet
  • äta välbalanserad kost som innehåller kalcium och D-vitamin
  • rökstopp (om man röker)

 

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om osteoporos på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för osteoporos »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons