Fakta | Benskörhet

Manlig benskörhet

Benskörhet (osteoporos) är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar och sjukdomstillstånd som har det gemensamt att skelettets innehåll av kalcium (kalk) har reducerats. Detta innebär att bentätheten minskar och risken för att få frakturer vid lättare trauma (våld) ökar.

Mikael Lehtihet, specialistläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes samt centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset
Uppdaterad den: 2009-03-09
Författare: Mikael Lehtihet, specialistläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes samt centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset , Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Definitionsmässigt har man utgått från bentäthetsmätningar i höft, rygg och underarm hos kvinnor för att definiera grad av benskörhet. Hos män är inte diagnosen eller behandlingsrekommendationerna lika väldefinierade som hos kvinnor, men då riskfaktorerna är likartade finns det inget som i dagsläget talar emot att grundutredning och behandling skiljer sig åt mellan könen.

Orsak

Benskörhet är ovanligare hos män än hos kvinnor. Risken är dock större att en man utvecklar benskörhet under sin livstid än att han utvecklar prostatacancer. Till en viss del anses manlig benskörhet vara relaterad till det naturliga åldrandet, där inte enbart minskning av det manliga hormonet testosteron har betydelse, utan också pga minskad fysisk aktivitet som behövs för att bevara och upprätthålla kalciuminnehållet i skelettet. Brist på solljus som hjälper kroppen att bilda D-vitamin, som krävs för att vi ska kunna ta upp kalcium med födan är också något som ofta ses vid fysisk inaktivitet och därmed minskad utevistelse, liksom minskat intag av föda som innehåller D-vitamin.

Hos ca 60 procent av de män som utvecklar benskörhet kan man finna ”sekundära” (andrahands) orsaker som kan kräva specifika behandlingsinsatser. Dit hör bl.a. långvarig behandling med kortisonpreparat, behandling med mediciner mot epilepsi, brist på testosteron, alkoholism, hormonbehandling av prostatacancer, njursjukdom, neurologiska sjukdomar som leder till immobilisering (stillasittande) samt även vissa lever- och mag- och tarmsjukdomar.

Annons
Annons

Symtom

Symtom vid benskörhet är framför allt frakturer efter lågenergitrauma, dvs benbrott utan större våld/kraft . Klassiska frakturer beroende på benskörhet är bl.a. handledsfrakturer, höftfrakturer och kotkompressioner. Indirekta tecken på benskörhet är också längdreduktion som i sin tur kan bero på kotkompressioner.

Diagnos och undersökning

Vid misstanke på benskörhet bör en bentäthetsmätning göras för att få diagnosen bekräftad. Beroende på sjukdomshistoria och kost tas därefter kompletterande provtagning för att finna sekundära orsaker och för att kunna individualisera behandlingen.

Behandling

Adekvat kost med kalcium och D-vitamin, regelbunden fysisk aktivitet och utevistelse är grundbehandlingen. Bifosfonater är en typ av läkemedel som förhindrar remodelleringen (förändringen) av skelettet och har visat sig minska benskörheten. Vid brist på manligt hormon ges testosteronersättning om inga hinder föreligger. Utöver dessa läkemedel finns ett flertal läkemedel som specialister på denna sjukdom kan använda för att minska risken för benskörhetsrelaterade frakturer.

Annons
Annons

Övrigt

För att minska risken att utveckla benskörhet kan man göra följande:

  • motionera regelbundet, gärna också ren styrketräning som belastar skelettet
  • äta välbalanserad kost som innehåller kalcium och D-vitamin
  • rökstopp (om man röker)
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om osteoporos på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för osteoporos »

Annons
Annons