Artikel | Skelett

DNA

DNA är en engelsk förkortning av ordet ”deoxiribonukleinsyra” och är en molekyl som utgör organismers genetiska material (arvsmassa). Alla levande organismer har en egen, unik uppsättning av DNA med undantag för enäggstvillingar som delar DNA. Man ärver halva sitt DNA från modern och andra halvan från fadern. I människors celler förvaras DNA till största delen inuti cellkärnan, medan det i bakterier förvaras fritt i cellen.


Publicerad den: 2016-01-29
Författare: Sandra Omidvar, Läkarstudent och redaktör

Vad är DNA?

Arvsmassan kan liknas vid instruktioner för hur cellernas alla komponenter ska tillverkas och är en förutsättning för att celler ska kunna fortsätta leva, försvara sig och delas. DNA-molekylen består av fosfat, socker och kvävebaser. Det finns fyra olika sorters kvävebaser i DNA: adenosin (A), guanin (G), tymin (T) och cytosin (C). Dessa fyra kan kombineras i olika sekvenser som i sin tur bestämmer vilket protein som ska tillverkas, ungefär som ett kodsystem. Mänskligt DNA innehåller cirka tre miljarder baser.

För att läsa av DNA-koden går cellen igenom en process kallad ”transkription” där koden översätts till mRNA eller budbärare-RNA som är en mer portabel form av DNA. För att sedan översätta budbärare-RNA till rätt protein måste cellen gå igenom nästa steg – ”translationen”.

DNA och celldelning

En central del i cellens överlevnad är cellens förmåga att replikera – det vill säga att dela sig och göra nya celler. Detta kan cellerna göra tack vare att arvsmassan går att fördubbla i en process kallad celldelning. Genom celldelning kan DNA till stor del bevaras och föras vidare till nästa cellgeneration.


Annons
Annons
Annons