Fråga doktorn

Fråga   Reumatism

kan ledbrosk förnyas ?

Jag, man 68. har sedan 2004 haft problem med mina knän. Har kallats artros till nu 2010 då ett blodprov visar på reumatisk förändring . Har nu fått diagnosen reumatoid artrit och senaste röntgen visar att den brosk som fanns 2004 (2 till 4 mm) nu är i stort sett noll. Röntgen gäller knäleder och artriten kan endast konstateras i knälederna. Mediciner har nu satts in för att minska inflammationer och svullnader(Methotrexate Teva. samt folsyra). Min fråga är : kan brosket återbildas och kan jag med ex. kosttillskott eller mediciner stärka eller förbättra broskbildningen.

Svar:

Hej, Tyvärr, brosket kan inte återbildas på naturligt vis. Forskningsmässigt försöker man utveckla tekniker för transplantation av broskceller där meningen är att skador av brosket ska kunna växa igen och läkas. Detta görs på försök i vissa länder men är enligt min mening inte en metod som finns tillgänglig idag.

Det man gör idag är istället knäledsprotesoperationer som är både mycket framgångsrika och säkra.

Har du stora problem med smärtor från knälederna föreslår jag att du diskuterar detta med en ortopedisk kirurg.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad

Annons
Annons
Annons
Annons