Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | AMD / gula fläcken

Är du i riskgruppen för sjukdomen AMD ?

Åldersförändringar i gula fläcken, eller Age related macular degeneration (AMD), är en sjukdom som oftast drabbar äldre och där den centrala synförmågan är nedsatt.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-05-08
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Är du i riskgruppen för sjukdomen AMD ?
Annons

AMD är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos patienter över 60 år i västvärlden. Det finns två former av sjukdomen: torr typ och våt typ. Sjukdomen kan leda till att den centrala synskärpan och lässynen försämras medan den perifera synen, ledsynen, oftast finns kvar.

Varför åldersförändringar i gula fläcken uppkommer vet man inte exakt, men man vet att flera faktorer kan påverka uppkomsten.

– Det har länge spekulerats i orsaken till åldersförändringar i Gula fläcken. Den allra största riskfaktorn är hög ålder en även arv har stor betydelse. Rökning, övervikt och kvinnligt kön är förknippat med högre risk för AMD, samt hjärt-kärlsjukdomar.

Annons
Annons

Långsam synnedsättning

I de allra flesta fall är åldersförändringar i gula fläcken en sjukdom som utvecklas långsamt i form av smärtfri synnedsättning som drabbar det centrala synfältet. Men det finns också ett akut insjuknande som då oftast kännetecknas av den allvarligare formen som är den våta formen av AMD.

– Det är viktigt att patienter som upplever akut såväl som icke akut synnedsättning snabbt kommer till läkare för diagnos och behandling, säger Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Tidiga symtom

Det är inte sällan äldre människor relaterar synnedsättning till just sin höga ålder. Men man ändå vara uppmärksam på tidiga symtom, menar Oliver Bjelkin.

– De tidiga symtomen kännetecknas av små bortfall centralt i synfältet och svårigheter vid framförallt läsning. Det kan också ofta förekomma en förvridning av det centrala synfältet som enkelt går att testa hemma genom att exempelvis fokusera blicken på ett rutat papper.

Annons
Annons

– Rent allmänt kan det vara en god ide att från 60-65 års ålder kontrollera synen med några års mellanrum, avslutar han.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons