Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Framtida problem om diagnos ställs?

Hej, Jag är säker på att jag har antingen ADD eller ADHD och har vetat det under en tid. Jag är väldigt besvärad av mina koncentrationsproblem, slarv eftersom det tynger ned och försvårar allt som jag VILL göra. Nu är frågan: Om jag går till en doktor och får svaret att jag har ADHD/ADD och får läkemedel osv.. betyder det då att jag kan få svårigheter att få anställning på vissa jobb? Vilka vet om jag har ADHD/ADD? Arbetsgivare? Polis? Eftersom jag senare i livet vill bli polis så vet jag inte hur jag ska göra! Har undrat över detta i år nu och är tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Inom all sjukvård gäller givetvis sekretessen som grundprincip.

Information kan bara lämnas ut om det är uppenbart att det inte skadar patienten eller närstående. Som vårdgivare kan man således inte prata om patienter eller lämna ut handlingar till någon som inte omedelbart
deltar i vård eller omvårdnad av patienten.

Denna sekretess gäller även om man har slutat sitt uppdrag eller sin anställning. Givetvis innebär detta att uppgifter inte heller kan lämnas ut direkt till en
arbetsgivare. Vissa undantag gäller, men de är inte tillämpliga i ditt
fall.

Jag hade inte så mycket insikt om antagningen till Polishögskolan innan
jag läste din fråga, bara en del tankar som visade sig stämma rätt bra.

Jag är helt övertygad om att du har kikat flera gånger på till exempel Polishögskolans hemsida och även skaffat dig information på annat sätt.

Så gjorde även jag. Förutom att de grundläggande behörighetskraven
måste vara uppfyllda och att man ska ha gått igenom lite olika tester som är lika för alla (inklusive begåvningstest och psykologintervju), kan jag sluta mig till att den viktigaste delen av urvalsprocessen till
utbildningen är den så kallade polisintervjun, där lämpligheten att bli polis bedöms. Jag kan inte se att det finns några hinder för någon med ADD eller ADHD att söka in till utbildningen eller att man är skyldig
att lämna uppgifter om en sådan diagnos eller eventuell behandling. Jag tror att det som behöver komma fram också gör det i intervjun.

När det gäller frågan om du tror att du kan klara av utbildningen och sedan jobbet, får du väl försöka rannsaka dig själv. Om du väljer att söka hjälp med en utredning och bedömning av om du eventuellt har ADD
eller ADHD, så finns det säkert någon som också kan ge dig ingående svar på sådana frågor, till exempel en psykolog. I utredningen brukar ingå någon form av psykologtestning, och då ser man vanligen vilka styrkor och svagheter som individen har. Det kan vara en bra vägledning för dig.

Sedan är det också viktigt att komma ihåg att ADD och ADHD får räknas till kategorin ”spektrumdiagnoser”. Man kan ha lite eller mycket problem, och det kan variera inom olika områden. Ibland kan det räcka
att man känner till sina svagheter och hur man ska kompensera för dem.

Jag tycker att man också ska akta sig för att tala i termer av diagnos innan en sådan blivit fastställd. En diagnos är till för att hjälpa dig
och ge vägledning om behandling, inte stjälpa dig. En diagnos ska man således bara ha om man behöver den. Det finns en mycket stor variation av personligheter inom det mänskliga släktet. Det finns för- och
nackdelar med alla dessa personlighets- och karaktärsdrag.

Racka inte ned på dig själv i onödan, och undervärdera dig inte. Det finns plats
för alla på något sätt.

Jag hoppas du lyckas i dina strävanden!

Vänligen


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.