Forum Neurologi


Kan överexponering av dator/xbox påverka barn negativt

Kan överexponering av dator/xbox påverka barn/ungdom negativt.
Jag vet att barns hjärnor är väldigt känsliga i barnaåren,när hjärnan utvecklas.
Jag vet också att om barn/ungdomar sitter mer än 2 tim/dag framför dator/xbox ökar hjärtfrekvensvariabilitetet, autonoma nervsystemet under följande natt. Nervsystemets reaktioner miskar empatin och förmågan att förstå sociala signaler.
Nu undrar jag om det har samband med vad min son blivit utsatt för som barn till dagsläget.
Han blev utsat för överexponering av dator/xbox från 5års ålder till idag 14år.Kan tilläggas att spel/filmer var krigs/vålds/spel som inte var åldersadekvata för hans ålder.Ingen uppfostran/ramar/regler fick detta barn under denna tid.
Jag vet att barn tappar det sociala när dem blir exponerade av för mycket spel/dator.
2011 blev han drabbad av muskelryckningar nattetid och ep-kramper som inte går att förklara mer än att läkare tror att han fått feberkramper vid denna ålder! Otroligt tycker jag!
Jag tror själv att detta är konsekvenserna av överexponering av dator/xbox,olämpligt innehåll och inte åldersadekvata spel/filmer.
Önskar svar omgående....orolig mamma.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons