Forum Neurologi


Anisokori (olika pupillstorlek) efter huvudtrauma

För nästan fyra månader sedan slog jag i höger sida av huvudet via ett fall. Det var ett ganska hårt och framförallt fokuserat slag som träffade strax framför örat. Jag tappade dock inte alls medvetandet, jag har ingen minneslucka och blev inte på något sätt förvirrad direkt efter olyckan. Under de första veckorna hade jag ganska kraftig huvudvärk, men inget annat och tänkte att det skulle gå över ganska bara jag väntade några veckor. Huvudvärken blev efterhand mindre, men i gengäld fick jag andra symtom. Jag fick vad jag uppfattade som lindriga domningar i fingrar och begränsade delar av underarmarna (särskilt den högra). Jag hade dock sedan tidigare rätt mycket domningar i fingrar och händer, så det var svårt att säga om det var mycket värre. Först efter en månad gick jag till sjukhuset, (inte i Sverige) eftersom jag var oroad av att det inte släppte. De tog en detaljerad MRI. Det enda de kunde hitta var en "icke specifik hjärnförändring" på milimeternivå i hjärnans högra del. Inte alltför långt från där jag träffades. Läkarna verkar dock mena att det inte hänger ihop med traumat, eftersom förändringen är icke-specifik. Jag har dock läst att trauma kan ge upphov också till vad som ser ut som ickespecifika förändringar, så jag vet inte hur säker den diagnosen är. Efter ungefär en månad började jag ibland se att min högra pupill var större än den vänstra. Ibland hade jag också viss ögonsmärta. Det högra ögat blev dessutom ibland uppenbart rött, på ett sätt som tom uppmärksammades av mina arbetskamrater. Ibland var skillnaden i pupillstorlek liten ibland väldigt stor. Särskilt kom detta efter träning. I normala fall tränar jag 3-4 gånger i veckan, men har nu nästan helt låtit bli träning pga detta. När jag hade haft problemet i princip varje dag i en vecka gick jag till en specialist. När jag kom dit hade pupillen normal storlek och han gjorde sin undersökning och sade att jag var ok och sade dessutom att med en sån MRI (problemfri som han såg det) som jag hade en månad efter traumat kan min Anisokori inte härledas till detta. Två läkare har alltså i princip sagt att jag är frisk. Men jag känner fortfarande av smällen och Anisokorin återkommer fortfarande efter träning. Skall jag söka upp flera specialister? Kan jag riskfritt ägna mig åt anaerob respektive aerob träning?

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons