Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Att leva med stomi

Att lära sig leva med stomi innebär att anpassa sig till en ny livssituation för att fungera i det dagliga livet. Att kunna umgås med familj och vänner, att kunna arbeta och göra det man vill även om man är stomiopererad.

Uppdaterad den: 2010-02-10
Författare: Anne-Marie Hallén, stomiterapeut, SU/Östra

Annons

Beskedet om en kommande stomioperation kan upplevas som skrämmande. Många personer har ingen erfarenhet eller kunskap om vad det innebär att vara opererad med stomi. På de flesta större sjukhus finns en stomiterapeut, en sjuksköterska som är specialistutbildad i stomivård. Det är viktigt att de som ska opereras med stomi får träffa en stomiterapeut innan operationen för att samtala om vad som skall hända och få information om hur det kan fungera att leva med stomi. Att i samtalet med stomiterapeuten få möjlighet att ställa frågor och ventilera sina funderingar, att få information om hur en stomi fungerar och se på en stomipåse kan vara betydelsefullt för den som skall opereras. Det är viktigt för framtiden att personen känner sig delaktig och är så förberedd som möjligt inför sin stomioperation.

Många personer genomgår utredningar före sin operation och får möjligheter att reflektera över sin situation men för andra kan operationen vara akut och de har ingen möjlighet till detta. Därför kan det vara svårt och ta längre tid att anpassa sig till en ny livssituation efter en akut operation.

För en del personer som under många år haft en inflammatorisk tarmsjukdom eller lidit av en tarminkontinens kan en stomioperation upplevas som en lättnad. Oavsett vilken diagnos man har som leder till en stomioperation (för avföring och urin) upplever personen en förändring av sin kroppsbild, speciellt den första tiden efter operationen. Upplevelsen av ett ärr, en stomipåse på magen samt att inte längre ha kontroll av sin tarm eller urinblåsa kan vara svår att hantera första tiden efter operationen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Behov av stöd och undervisning

Att har en nära relation till någon är betydelsefullt då de närstående till stomiopererade utgör ett viktigt stöd. Intervjuer med stomiopererade har visat på betydelsen av att de närstående är intresserade av vad som händer, kan lyssna och vara med på besök på stomimottagningen. Oro för sjukdomen och framtiden drabbar bägge parter, särskilt uttalat är detta vid cancersjukdomar. För att de närstående ska kunna vara ett stöd bör de känna sig delaktiga i det som händer kring den stomiopererade personen. För att få ett ökat stöd kan det vara ett värde i att kontakta en patientförening. Det finns två patientföreningar i Sverige, ILCO (Tarm- uro och stomiförbundet) med lokala länsföreningar över hela landet som arrangerar bl.a. möten och resor. Din stomiterapeut kan hjälpa dig med en kontakt, annars kan du finna dem via internet. Stomiterapeuten och patientföreningarna kan också hjälpa till att förmedla kontakt med andra stomiopererade. Ett samtal med en medmänniska som har erfarenhet av att leva med stomi kan vara ett bra stöd i den nya livssituationen.

Ett annat viktigt stöd som en stomiopererad behöver är det som stomiterapeuten utgör. Stomiterapeuten kan hjälpa personen att lära sig hantera sin nya situation så att stomin blir en naturlig del i vardagen, en viktig förutsättning för detta är att personen kan sköta sin stomivård själv. När personen skrivs ut från sjukhuset bör den stomiopererade ha fått undervisning i samt tränat på hur ett bandagebyte går till och veta hur ett läckage kan förhindras för att känna sig så trygg som möjligt.

Vid uppföljningsbesöken efter en stomioperation bör det ges möjlighet till att samtala om känslor, reaktioner, oro, intima frågor/sex och diet. Stomiterapeutens roll är också att följa upp hur huden ser ut under bandaget och hur stomibandageringen fungerar samt att följa upp personens individuella behov och anpassa bandaget efter detta. Om bandageringen fungerar väl och personen känner sig trygg i detta bör stomibandaget inte utgöra några hinder för sociala aktiviteter. 

Annons
Annons

Sociala aspekter

Många personer återupptar sina sociala aktiviteter när de känner sig fysiskt och psykiskt återhämtade, exempelvis sport, bad, teater, konserter och resor. De vanligaste frågorna som uppkommer efter en operation är de som handlar om oron för att påsen ska läcka, ljud och lukt från stomin, att påsen ska synas genom kläderna eller vid bad. Orosmoment kan upplevas lättare om personen kan välja att berätta för sina närstående och arbetskamrater om sin situation. Efter en tid har många lärt sig att hantera sin förändrade livssituation och kroppen med en stomi blir en naturlig del av livet. Många glömmer till och med hur det var innan operationen att ”gå på toaletten”.


Annons