Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Ljumskbråck

Det finns tre typer av ljumskbråck: indirekt ljumskbråck, direkt bråck och lårbråck. Indirekt ljumskbråck ses mer bland pojkar och män än hos flickor och kvinnor, men det kan drabba alla.


Uppdaterad den: 2015-05-15
Författare: Jacob Freedman, docent och kirurg vid Kirurg- och urologkliniken Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus

Annons

Bråck innebär en försvagning med glipa i bukhålans omslutning vilket resulterar i att bukhinnan kan bukta ut och att organ inne i bukhålan då kan glida ut i den ”säck” som bukhinnan bildar. Det finns många olika typer av bråck. När bråcket sitter i ljumsken kallas det för ljumskbråck.

Ljumskbråck är vanligare hos män eftersom det finns en naturlig försvagning av bukväggen där sädesledaren går igenom muskellagren för att nå ner till pungen. Om bråcksäcken följer sädesledaren kallas bråcket för indirekt en typ av bråck som kan drabba även små pojkar. Om bråcket går rakt igenom musklerna ovan ljumsken kallas det för direkt bråck en typ av bråck som framför allt ses hos vuxna män. Om bråcket löper ut under ljumskbandet kallas det för femoralbråck (lårbråck) en typ av bråck som är vanligare hos kvinnor.

Symtom

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Ljumskbråck märks ofta enbart genom att man en dag noterar en mjuk utbuktning i ljumsken, en utbuktning som går att trycka tillbaka och som oftast initialt försvinner när man ligger ned. Ibland kan bråcket värka när det första gången uppträder. I bråcksäcken kan det falla ut tarmkex (fettvävnad från bukhålan), tunntarm eller tjocktarm. Om det är trångt i hålet genom bukväggen kan innehållet i bråcket klämmas fast och få försämrad blodcirkulation vilket ger smärtor. Detta kallas för ett inklämt bråck. Ett inklämt bråck som inte kan tryckas tillbaka måste opereras skyndsamt. Det är mycket ovanligt att få ett inklämt bråck, men det är lite vanligare vid femoralbråck.

Annons
Annons

I de flesta fall ger bråck endast ett lindrigt obehag och ibland tyngdkänsla, mer sällsynt även värk. Bråcket faller oftast ut vid höjt buktryck, som exempelvis vid tunga lyft eller mycket krystning i samband med toalettbesök. Om man har svårt att tömma urinblåsa eller tarm så skall detta utredas av husläkare för att utesluta bakomliggande problem i urinvägar eller tarm.

Diagnos och undersökning

Diagnosen ställs oftast med en enkel undersökning av ljumsken av din husläkare. Ibland kan utbuktningar i ljumsken bero på annat, som exempelvis förstorade lymfkörtlar eller blodproppar i höga lårvener. Värk utan utbuktning beror ofta på muskelfästesinflammationer eller höftledsproblem. Om man inte kan känna ett tydligt bråck så kan man diagnostisera ljumskbråck med olika undersökningar ultraljud, datortomografi (skiktröntgen), magnetkamera eller kontraströntgen.

Prognos

Ljumskbråck ökar inte risken för andra sjukdomar. Det är inte farligt i sig så länge det inte blir inklämt, vilket är mycket ovanligt. Bråcket kan dock långsamt bli större med tiden.

Annons
Annons

Behandling

Eftersom bråck innebär en defekt bukvägg så går det inte att medicinera bort, utan det bara kirurgi som kan ge bot. Ett lindrigare alternativ kan vara att använda ett bråckband. Detta är ett speciellt typ av skärp som ger mottryck mot den plats där bråcket faller ut.

Operation av ljumskbråck utförs oftast som dagkirurgi och går bra att utföra i lokalbedövning, ryggbedövning eller narkos, allt efter önskemål. Om bråcket åtgärdas med titthålskirurgi krävs narkos.

Titthålsoperationer mot ljumskbråck används idag framför allt vid omoperationer av ljumskbråck eller om båda sidorna skall åtgärdas på en gång. Fördelen är mindre värk första veckan efter operationen, nackdelen är att operationen måste utföras under narkos vilket för med sig risker för postoperativt illamående (dvs illamående efter operationen), problem att få igång urinblåsan och den allmänna narkosrisken.

Med dagens teknik förstärks ofta bukväggen med ett armerande plastnät som växer fast och gör att bukväggen har full styrka redan dagen efter operationen. Detta medför att man kan belasta fullt ut så fort sårvärken släppt. Tidigare råd om sex veckors stillhet gäller inte längre.

Efter operation finns risk för att man kan få värk eller nervsmärtor. Man räknar med att upp emot tjugo procent av alla patienter som opererats får olika grad av värk i operationsområdet, ibland till och med invalidiserande. Därför bör man endast operera personer med kraftiga obehag av sitt bråck. Cirka två procent av de som opereras får med tiden återfall, en siffra som med äldre operationsteknik låg kring tjugo procent.

Slutord

Inklämda ljumskbråck skall opereras skyndsamt. Övriga ljumskbråck är ofarliga och skall endast opereras om de ger ordentliga besvär eftersom operationen i sig kan resultera i ljumsksmärtor.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om ljumskbråck på NetdoktorPro

Annons