Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Mjältskada

Mjälten kan skadas vid kraftigare stötar mot magen. Mjältskador orsakar ofta blödning som kan bli stor och vara kopplad till allvarliga skador.


Uppdaterad den: 2023-10-02

Annons

Vad är mjältskada?

Mjälten är ett organ i kroppen som har en viktig funktion att bilda antikroppar vid olika infektioner. Den har också till uppgift att skilja ut skadade och gamla blodkroppar.

Mjälten finns i övre, vänstra sidan av bukhålan bakom de nedersta revbenen. Mjälten kan skadas vid kraftiga stötar eller penetrerande våld (stickvåld) emot buken och de nedre revbenen på vänster sida  mot buken

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vid mindre skada på mjälten kan måttlig smärta i övre, vänstra sidan av buken, ibland med utstrålande smärta mot vänster axel uppstå. Vid kraftigare skada som leder till större blödning kan man snabbt försämras och utveckla livshotande cirkulationssvikt, chock, som en följd av blodförlusten.

Orsak

Mjälten har en rik blodförsörjning, och skada i mjältvävnaden orsakar lätt blödning. Mjälten omges av en kapsel. Är kapseln hel kan blodet stanna kvar innanför kapseln vid blödning. Blödningen kan ansamlas i utrymmet mellan kapseln och mjältvävnaden.

Om kapseln brister kan blod från mjälten strömma ut i bukhålan och leda till risk för chock på grund av den stora blodförlusten. 

Annons
Annons

Diagnos

Den viktigaste undersökningen är datortomografi av buken. Ultraljud är en annan undersökning som kan användas för att påvisa om det är fri vätska i bukhålan vilket är tecken på blödning. 

Behandling

Målet med behandlingen är att stoppa pågående blödning och förhindra utveckling av chock, samt att bevara mjältens funktion. Val av behandling beror på skadans omfattning och hur påverkad man är av mjältskadan.

Vid tecken till chock som konsekvens av stor blödning måste den skadade opereras för att stoppa blödningen. 

Tendensen går alltmer mot icke-operativ behandling. Man försöker "att vänta och se" och följer tillståndet med ultraljud eller datortomografi. I vissa fall är det också möjligt att täppa till de blodådror som blöder, genom att föra in ämnen som täpper igen blodådrorna och stoppar blödningen. Denna procedur kan antingen utföras på ett lite mindre blodkärl som går till en del av mjälten – då är det bara denna del av mjälten som skadas – alternativt kan ingreppet utföras på huvudblodkärl till mjälten – vilket gör att blödningen upphör, mjälten får sämre cirkulation, men dör inte helt.

Prognos

Prognosen för mjältskada beror på övriga skador men är ofta god, både med och utan operation. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons