Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Mjältskada


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är mjältskada?

Mjälten är det mest skadade organet vid trubbigt våld mot buken.Mjälten finns i övre, vänstra sidan av bukhålan – bakom de nedersta revbenen. Mjälten kan skadas av trubbigt eller penetrerande våld mot buken och av de nedre revbenen på vänster sida, emellanåt också vid diagnostiska procedurer. Eftersom mjälten är omsluten av en kapsel, kan skadan omfatta enbart kapseln, enbart mjältvävnaden (subkapsulär skada) eller bådadera.

Vad händer vid en mjältskada?

Mjälten har en rik blodförsörjning, och varje skada av mjältvävnaden följs av blödning. Är kapseln hel, stannar blodet kvar innanför kapseln. Blödningen kan emellertid tränga in i utrymmet mellan kapseln och mjältvävnaden, där blodet samlar sig (hematom) och ibland är denna blodansamling större än själva mjälten. I de flesta fall förblir kapseln hel och blodansamlingen löser upp sig över tid.

I undantagsfall, 5 %, brister emellertid kapseln, något som vanligen inträffar under loppet av ett par veckor efter skadan. Då kommer ansamlat blod och ytterligare blod från mjälten att strömma ut i bukhålan, något som leder till risk för chock på grund av stor blodförlust. Om kapseln brister tidigt, kombinerat med en långsam blödning, kan blodet ansamlas runt mjälten och i vissa fall kapslas in. Är blödningen kraftigare strömmar blodet ut i bukhålan och patienten kan hamna i chock.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vilka symtom och tecken kan föreligga vid mjältskada?

Vid långsam blödning kan den skadade ha måttlig smärta i övre, vänstra sidan av buken, ibland med utstrålande smärta till vänster skuldra. Ibland uppstår illamående och kräkningar. Vid större blödning kan blodförlusten bli stor, och patienten kan utveckla chock som en följd av blodförlusten.

Läkarundersökningen kan vid långsam blödning visa att buken är lätt öm, och patienten tenderar att spänna magmuskulaturen om man klämmer på magen i övre vänstra delen av buken. Ibland kan läkaren känna en utfyllnad. Vid större blödning är det tecken på att chock håller på att utvecklas om patienten har en snabb, svag puls, sänkt blodtryck och kallsvettas. Buken kan då vara utspänd på grund av blodvolymen.

Diagnos

Den viktigaste undersökningen är datortomografi av bukhålan. Ultraljud är en annan undersökning som kan användas för att påvisa om det är fri vätska i bukhålan (blod). datortomografi kan användas till att gradera skadan, något som kan vara användbart vid valet av behandlingsmetod.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att stoppa pågående blödning och förhindra utveckling av chock, samt att bevara mjältens funktion. Val av behandling beror på skadans omfattning och av patientens tillstånd. Om tecken på pågående blödning saknas, observeras patienten i vila på kirurgisk avdelning under några dagar. Tillståndet följs med upprepad datortomografi – eller ultraljudsundersökning. Vid små skador stannar ofta blödningen av sig själv och ny blödning är ovanlig.

Vid tecken på chockutveckling som konsekvens av stor blödning måste den skadade opereras för att stoppa blödningen. Vid operationen försöker kirurgen, framför allt på barn, att spara så stora delar av mjälten som möjligt genom att avlägsna bara delar av organet. Orsaken till att man försöker bevara mjältvävnaden, är att mjälten har en viktig roll i kroppens försvarssystem mot infektioner.

Under de senaste 20 åren har trenden gått alltmer mot icke-operativ behandling. Man försöker "att vänta och se" och följer tillståndet med ultraljud eller datortomografi. I vissa fall är det också möjligt att täppa till de blodådror som blöder, genom att föra in ämnen som täpper igen blodådrorna och stoppar blödningen. Denna procedur kan antingen utföras på ett lite mindre blodkärl som går till en del av mjälten – då är det bara denna del av mjälten som skadas – alternativt kan ingreppet utföras på huvudblodkärl till mjälten – vilket gör att blödningen upphör, mjälten får sämre cirkulation, men dör inte helt.

Prognos

Prognosen för mjältskada är god, både med och utan operation. Totalprognosen beror på övriga skador.

 


Annons