Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Postoperativ urinretention


Uppdaterad den: 2013-03-14

Annons

Vad är postoperativ urinretention?

Översikt nedre urinvägar, man

I samband med kirurgiska ingrepp ges olika former av bedövning (anestesi) under ingreppet. Det kan även bli nödvändigt att ge smärtstillande behandling de första timmarna och dagarna efter ingreppet. Både bedövningsmedel och smärtstillande läkemedel kan hos vissa patienter leda till att de inte kan tömma urinblåsan på egen hand efter en operation. När urin blir stående i urinblåsan och det inte går att kissa, kallas det urinretention på fackspråk.

Tillståndet är inte vanligt. Patienter som har upplevt tillståndet tidigare löper högre risk för att det ska uppstå igen vid en ny operation.

Annons
Annons

Varför uppstår postoperativ urinretention?

Tillståndet beror på att bedövningsmedlen eller de smärtstillande medicinerna "förlamar" urinblåsan och blåsans slutmuskel. Blåsan drar inte ihop sig och slutmuskeln öppnar sig inte. Risken ökar om du dessutom har fått mycket vätsketillförsel i blodet under operationen. En sprängfylld urinblåsa är vanligtvis mycket obehagligt, men eftersom du är påverkad av läkemedel kan det hända att du inte känner urinträngningen. Spänningen i urinblåsans vägg kan även utlösa nervreflexer som till exempel kan leda till att du svimmar.

Vad gör man för att undvika detta?

Under operationen är det inte ovanligt att man lägger in en kateter till urinblåsan. Normalt tas katetern bort när operationen är över eller innan du lämnar operationsavdelningen. Man försöker undvika att du ska behöva ha en kateter efter operationen på grund av att detta ökar risken för urinvägsinfektion.

Alla patienter som opereras följs upp noga under de första timmarna efter ingreppet. Bland annat kontrollerar man om det finns tecken på att blåsan blir överfylld. Detta kan ske genom att läkaren eller sjuksköterskan känner utanpå din mage för att upptäcka om blåsan är förstorad, men det är ännu säkrare att kontrollera med ultraljud om man misstänker urinretention.

Om vårdpersonalen upptäcker att du har urinretention sätter de in en kateter för att tömma blåsan. I regel används en engångskateter som tas bort så fort blåsan har tömts.

Annons
Annons

Sena effekter

Om man inte upptäcker att din blåsa är överfylld och du inte får behandling i tid kan urinblåsans vägg bli uttänjd. Detta kan leda till att du får problem med att tömma blåsan ordentligt i framtiden. Urin kan bli stående i blåsan, vilket ökar risken för urinvägsinfektioner.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.