Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Epiduralbedövning


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Vad är epiduralbedövning?

Epiduralbedövning är en bedövningsform som innebär att bedövning sprutas in i ryggkanalen.

Ryggen består av en lång pelare med ryggkotor. Genom varje ryggkota finns ett hål på cirka 2 cm i diameter. Genom dessa hål löper ryggmärgen från hjärnan och ned till ländryggen. I utrymmet mellan två ryggkotor, där den ena kotan ligger ovanför den andra, löper det ut två nervrötter – en på höger sida och en på vänster. På så sätt går det ut parvisa nervrötter mellan alla ryggkotor i ryggen. Ryggmärgen ligger "inbäddad i" ryggmärgsvätska (spinalvätska). Utanför ryggmärgsvätskan finns en hinna (dura) som skyddar ryggmärgen och spinalvätskan. Mellan dura och insidan av ryggmärgskanalen finns ett smalt "hålrum" som kallas epiduralrummet. Förenklat kan man säga att dura är en säck som innehåller ryggmärgen och ryggmärgsvätskan. Säcken omges av epiduralrummet. Nervrötterna passerar genom epiduralrummet på väg ut från ryggmärgen och ut genom mellanrummet mellan två angränsande ryggkotor och vidare ut i kroppen.

Vid epidural smärtlindring och/eller bedövning sticker man in en nål genom huden och in i ryggen emellan två angränsande kotor – vanligtvis i ländryggen. Nålen sticks in till att spetsen hamnar i epiduralrummet och INTE inne i durasäcken där ryggmärgen finns. För att säkerställa god kontroll över bedövningen/smärtlindringen för man in ett tunnt plaströr genom nålen, en kateter. När katetern är på plats i epiduralrummet dras nålen ut medan katetern ligger kvar. Påfyllning av bedövning eller smärtstillande kan på så sätt sprutas in i epiduralrummet fortsättningsvis.

Annons
Annons

Bedövningen

Epiduralbedövningen består av ett bedövningsmedel eller en blandning av flera läkemedel. Effekten uppstår dels genom att nervrötterna som passerar genom den här delen av epiduralrummet bedövas, dels genom att bedövningsmedlen tränger igenom dura in i spinalvätskan och bedövar både nervrötter och ryggmärgen.

Olika blandningar av bedövningsmedel/smärtstillande/muskelavslappnande medel kan komponeras för att uppnå särskilda effekter som är gynnsamma vid de olika ingreppen. Det är viktigt att patienter som får en sådan bedövning inte har vätskebrist. Därför får du i regel vätsketillförsel direkt i blodet (intravenöst) både före, under och efter ingreppet.

När används epiduralbedövning?

Metoden används bland annat när det är önskvärt att patienten är vid medvetande under ett kirurgiskt ingrepp, till exempel en höftoperation eller en förlossning. En ytterligare anledning är ingrepp som medför kraftiga smärtor efter operationen (postoperativt), då stor smärtlindring behövs. Hos sådana patienter kan man låta katetern ligga kvar i flera dagar, och bedövande och smärtstillande medel kan sprutas in genom katetern efter behov och ge effektiv smärtlindring.

Annons
Annons

Vilka är fördelarna med epiduralbedövning?

När man endast bedövar den del av kroppen där det kirurgiska ingreppet sker, minskar besvären efter operationen. Det innebär till exempel mindre blodförlust vid höftkirurgi eller prostatakirurgi, färre blodproppskomplikationer, mindre rubbningar av lungfunktionen, mindre försvagning av kroppens försvar mot infektioner (immunsystemet) och kortare tillfriskningstid. Genom rätt val av bedövningsmedel kan man bevara delar av både muskelstyrkan och beröringssinnet, vilket gör att metoden passar bra som smärtlindring vid förlossningar och efter en operation.

För att operationen ska bli lättare att utföra för kirurgen är det viktigt att musklerna är avslappnade under ingreppet. Vid vanlig narkos ges ett muskelavslappnande medel. Men vid epiduralbedövning är muskelavslappningen vanligtvis helt utmärkt, så man behöver inte ge något muskelavslappnande medel som tillägg.

Vilka är nackdelarna med epiduralbedövning?

Det händer att metoden ger otillräcklig bedövning. Lågt blodtryck kan också uppstå, men detta är mycket sällsynt vid operationer i den nedre delen av magen och i benen. Eftersom epiduralbedövning inte innehåller något lugnande ämne måste man ofta ge ett ett lugnande medel som tillägg. Detta gör att många sover lätt under ingreppet. Patienter som är mycket oroliga och behöver mycket lugnande medel är mindre lämpliga för den här typen av bedövning.

Barn

Epiduralbedövning kan även användas på barn och är särskilt gynnsamt hos dem som behöver mycket smärtlindring efter en operation.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Hur snabbt verkar bedövningen?

Det beror lite på vilken läkemedelsblandning du får. Men vanligtvis kommer effekten efter tio minuter och efter 20–30 minuter är du klar för operation/förlossning. Varaktigheten är en till tre timmar, men man kan fylla på med mer bedövning efter behov. Det gäller även om effekten är dålig.

I de fall epiduralkatetern ligger kvar säkerställer detta god smärtlindring samtidigt som du är vaken. Om du inte behandlades på detta sätt kanske du gjordes medvetslös med hjälp av starka smärtstillande medel. Fördelen med epiduralbedövningen är att en patient som är vaken och har god smärtlindring efter operationen mår bättre, kan vanligtvis få upp slem ur luftvägarna snabbare och repar sig snabbare.

Biverkningar

Biverkningarna är förhållandevis sällsynta och oftast ofarliga:

  • Lågt blodtryck är dock ganska vanligt och behandlas ofta med att du läggs med benen uppåt och får vätska intravenöst. Vid större blodtrycksfall används läkemedel mot lågt blodtryck.
  • En del kan få problem med vattenkastning under den här behandlingen eftersom kontrollen över urinblåsan är blockerad. Hos de patienter där detta sker behöver man ofta lägga in en kateter i urinblåsan för att säkerställa att blåsan töms.
  • Illamående och kräkningar kan förekomma i början av bedövningen.
  • Klåda är inte ovanligt vid användning av starka smärtstillande medel (opiater) epiduralt.
  • Om bedövningen läggs högt upp i ryggen kan det hända att nerverna till andningsmuskulaturen i någon grad påverkas. I så fall behöver du hjälp med att andas. Detta är dock mycket ovanligt. Detta är så ovanligt att det kan ifrågasättas om detta behöver tas upp här.

Komplikationer

Komplikationer är mycket sällsynta vid användning av epiduralkateter. Blodansamling (hematom) i ryggmärgskanalen kan uppstå i sällsynta fall, men det är först och främst aktuellt hos patienter med uttalad blödningstendens – och sådana patienter ska inte ges epiduralbedövning. Infektioner kan någon gång förekomma vid användning av epiduralkateter under lång tid. Risken ökar vid behandlingar som pågår i flera dygn och hos infekterade patienter. Patienter med epiduralkateter ska därför övervakas noga så länge katetern ligger inne i ryggmärgskanalen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.