Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Herpangina

Hög feber och slemhinneförändringar i bakre delen av svalget hos barn under 10 år kan vara ett tecken på en sjukdom som heter herpangina. Tillståndet är besläktat med höstblåsor och beror på en virusinfektion.


Uppdaterad den: 2020-02-28

Annons

Vad är herpangina?

Herpangina är en sjukdom som beror på en virusinfektion. Det ger ofta snabbt insättande feber med smärtor i svalget.

Herpangina är vanligast på sommaren och hösten och förekommer oftast hos barn under tio år, men tillståndet kan även förekomma bland nyfödda, ungdomar och unga vuxna. Liknande infektioner förekommer över hela världen.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vanliga fynd vid herpangina är gulvita sårytor med kringliggande rodnad i svalget. Källa: WikiMedia Commons, James Heilman, MD / CC BY-SA.

Herpangina ger vanligen feber, som i vissa fall kan gå upp till 40 grader. Det uppstår sedan små blåsor i gommen, på gomspenen, på bakre svalgväggen och ibland på halsmandlarna. De går ofta sönder inom ett dygn och lämnar då gulvita sårytor efter sig. 

Eftersom små barn ofta drabbas så kan de enda tecknen på sjukdomen vara att barnet gråter eller är mer gnälligt än vanligt. Hos något större barn kan matlusten vara nedsatt och vissa kan ha huvudvärk och ont i magen.  

Ett utslag som inte kliar men med varierande utseende (beroende på undertypen) kan uppstå.

Orsak

Herpangina är en halsinfektion som orsakas av olika typer av virus i gruppen enterovirus. De vanligaste virustyperna är olika coxsackievirus (grupp A-coxsackievirus) och enterovirus A71. Cirka hälften av alla infektioner med enterovirus är helt symtomlösa. Sjukdomsbilden kan variera beroende på vilken undertyp av virus som orsakar infektionen.

Herpangina är en mycket smittsam sjukdom. Viruset kan spridas på olika sätt: från ändtarm till mun (den så kallade fekal-orala vägen), från mun till min (oral-oral smitta) eller genom små droppar från luftvägarna. Inkubationstiden, tiden från smitta tills det att symtom uppstår, är vanligen cirka 5 dagar men kan variera mellan 3–14 dagar. Viruset kan spridas via blodet till andra platser i kroppen och då ge utslag eller ge höstblåsor.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien tillsammans med den kliniska undersökningen. Med hjälp av en pinne och en lampa undersöks svalget. Slemhinneförändringarna i halsen kan finnas på den mjuka gommen, gomspenen, halsmandlarna och den bakre svalgvägge. Icke-involverade delar av svalget ser normala ut. Där det föreligger förändringar börjar dessa som små röda fläckar som efter ett tag svullnar något. De lymfkörtlar som man kan känna på utsidan av halsen kan svullna upp till följd av infektionen i svalget.

Inga andra undersökningar, såsom prover eller bilddiagnostik, har något värde för att ställa diagnosen eller avfärda andra diagnoser. 

Behandling av herpangina

Herpangina är sjukdom som vanligtvis inte behandlas förutom med smärtstillande läkemedel. Vid besvärande feber och kroppssymtom kan läkemedel såsom paracetamol eller ibuprofen användas för att dämpa smärtan och minska febern. Eftersom barn lätt kan bli uttorkade är det viktigt att försöka ge tillräckligt med vätska.  

Prognos

Herpangina är en mild sjukdom som vanligen går över av sig själv inom 3–5 dagar. Förändringarna i halsen läker vanligtvis inom tre till fem dagar. Komplikationer är mycket sällsynt.

Efter att symtomen har försvunnit kan sjukdomen fortfarande smittas från tarmen under flera veckors tid. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.