Herpangina

Herpangina är en infektion i de övre luftvägarna med karaktäristiska slemhinneförändringar i bakre delen av svalget.

Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är herpangina?

Herpangina är en akut febersjukdom som åtföljs av små blåsor eller sår på bakre svalgväggen.1 Herpangina är ett av ett flertal olika sätt som en infektion orsakad av enterovirus kan visa sig på. Förutom halsbesvären kan infektionen också ge utslag på kroppen. Undantagsvis kan herpangina leda till virusinfektion i hjärnhinnorna och i hjärnan.

I andra länder har man funnit att herpangina är vanligast på sommaren samt bland barn i åldern tre till tio år, men tillståndet kan även förekomma bland nyfödda, ungdomar och unga vuxna. Liknande enterovirala infektioner förekommer över hela världen.

Orsak

Herpangina är en halsinfektion som orsakas av olika typer av enterovirus. De vanligaste virustyperna är olika former av coxsackievirus, men även enterovirus 71 påvisades i en allvarlig epidemi i Taiwan för en del år sedan.2

Annons
Annons

Herpangina är en mycket smittsam sjukdom. Viruset som orsakar herpangina sprider sig via händerna (från ändtarm till mun) eller via luftvägarna. Inkubationstiden är 4–14 dagar. Efter att de uppenbara symtomen är över kan en icke-symtomatisk tarminfektion kvarstå en tid i magtarmkanalen.

Diagnos

Herpangina är en infektion i de övre luftvägarna med karaktäristiska slemhinneförändringar i bakre delen av svalget, men cirka hälften av alla enterovirala infektioner är helt symtomlösa. Sjukdomsmönstret kan variera beroende på vilken undertyp av virus som orsakar infektionen.

Alla enterovirala infektioner kan ge feber, vilket oftast är det första symtomet. Patienten kan känna sig slö, ha ont i halsen och känna obehag vid sväljning. Hos vissa uppstår utslag i slemhinnan i bakre delen av svalget några timmar till ett dygn senare. Äldre barn kan berätta om huvudvärk och ryggsmärtor. Vissa tappar matlusten, känner sig illamående och har magsmärtor. Ett utslag som inte kliar men med varierande utseende (beroende på undertypen) kan uppstå. Det flagnar inte i slutet av sjukdomen.

Annons
Annons

Slemhinneförändringarna i halsen kan finnas på främre gombågen, den mjuka gommen, gomspenen, halsmandlarna och den bakre svalgväggen – hos några finns de även på tungan. Slemhinnan i icke-involverade delar av svalget ser normal ut. Där det föreligger förändringar börjar dessa som små röda fläckar som efter ett tag svullnar något. Förändringarna blir vätskefyllda, spricker i mitten och får då en röd ring runt sig (halo). Dessa fläckar är i det typiska fallet mindre än 5 mm i diameter och totalt finns det cirka två till tolv fläckar. De lymfkörtlar som man kan känna på utsidan av halsen svullnar ofta upp till följd av infektion i svalget.

Inga andra undersökningar är nödvändiga.

Behandling

Herpangina är en självbegränsande sjukdom och ingen specifik behandling krävs. Det är klokt att inta mycket vätska. Vid besvärande feber och kroppssymtom kan ett febernedsättande medel (paracetamol) lindra besvären.

Prognos

Herpangina är en mild sjukdom som går över av sig själv. Förändringarna i halsen läker vanligtvis inom tre till fem dagar. Komplikationer är mycket sällsynt. Prognosen är med andra ord utmärkt.


Annons
Annons
Annons