Fakta | Leversjukdom

Historik, framtid och etik


Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Håkan Gäbel, medicine doktor, transplantation, Bostaden

Annons

Håkan Gäbel har under flera decennier arbetat inom transplantationsområdet. På Netdoktor skriver han om historik, framtid och etik i transplantationsvärlden. Gäbel gjorde sin grundutbildning på Medicinska fakulteten i Göteborg och är specialistutbildad inom kirurgi i Örebro. Han har arbetat på transplantationsenheterna i Göteborg, Malmö och i Stockholm och har praktisk erfarenhet av de flesta frågor som aktualiseras av transplantationsverksamheten.

Han har också arbetat internationellt, framför allt med donationsfrågor samt kvalitets- och säkerhetsaspekter på donation och transplantation. 1995 rekryterades han till Socialstyrelsen där han arbetade med att informera om och införa nya författningar om donation av organ och vävnader. Även om han nu är pensionerad följer han noga utvecklingen inom transplantationsområdet.

Annons
Annons