Behandling | Stomi

Transplantation av levern

Levertransplantation är en mycket omfattande behandling som fortfarande är under utveckling. Resultaten har blivit klart bättre med tiden och allt fler opereras.

Uppdaterad den: 2013-01-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Stor noggrannhet i patienturvalet, behandlingen före, under och efter operationen och uppföljning är avgörande för den enskilda patientens prognos. Brist på leverdonatorer kräver strikt prioritering av vem som är lämplig för levertransplantation. I Sverige utförs levertransplantationer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.

Den första levertransplantationen i Sverige utfördes 1984. Idag utförs cirka 150 levertransplantationer per år i Sverige. Ungefär en tiondel är retransplantationer på grund av att graftet inte fungerar från början, allvarlig avstötning, kärl- eller gallkomplikationer. Resultaten har successivt förbättrats och nu ligger ettårs- och femårsöverlevnaden på 90 % respektive 60–85 %, beroende på leversjukdom före transplantationen.

Vad är en levertransplantation?

Animation av levertransplantation

Hos vuxna patienter innebär operationen att man tar bort hela den sjuka levern och ersätter den med en ny lever. Hos barn tar man vanligen bort den sjuka delen och sätter in bitar av levern från en givare (oftast en familjemedlem). Ingreppet är tekniskt komplicerat och kräver stor expertis. I Sverige är operationen därför centraliserad till Karolinska och Sahlgrenska.

Annons
Annons

Leverdonatorer

Hjärnblödning är den vanligaste dödsorsaken (50 % av alla donatorer) medan 10 % av donatorerna har dött i en trafikolycka.

På grund av brist på tillgängliga levrar har man i ökande grad gått över till att använda familj och makar som levande donatorer även till vuxna. Detta sker vid cirka 10 % av alla transplantationer. Operationen, som medför att man tar bort ungefär två tredjedelar av donatorns lever, är inte problemfri. Dödligheten ligger på 0,5 % och efter operationen uppstår problem hos cirka 20 %. Dessutom tillkommer konsekvenser på längre sikt som idag är okända.

Under åren 2000–2009 har väntetiden till transplantation i Norden legat på mellan 38 och 44 dagar. Väntetiden beror i hög grad på blodgruppen. Vid i Sahlgrenska i Göteborg var väntetiden 2009 till exempel sju dagar för blodgrupp AB, 45 dagar för blodgrupp B och 84 dagar för blodgrupp O.

Annons
Annons

Vem kan bli erbjuden levertransplantation?

Levertransplantation övervägs om patientens förväntade korttidsöverlevnad eller faktiska livskvalitet är nedsatt till följd av leversjukdom. Det är viktigt att patienten remitteras till bedömning i god tid för att inte väntetiden på en lämplig donator eller oväntad försämring av leversjukdomen ska bli avgörande för prognosen. Ett tvärdisciplinärt team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Karolinska universitetssjukhuset fattar beslut om vem som kan få en ny lever.

De vanligaste leversjukdomar som kan leda till levertransplantation är primär skleroserande kolangit, alkoholcirros och hepatit C-cirros, som totalt står för 40 %. Andra diagnoser är akut leversvikt (10 %) och cancersjukdom i levern (8 %) (siffror från Nordic Liver Transplantation registry, NLTR). Hos barn under ett år är medfödda sammanväxningar i gallgångarna (gallgångsatresi) den dominerande orsaken till levertransplantation. Hepatit B och hepatit C som orsak till levertransplantation står i Norden för 3 respektive 11 %.

Det ställs stränga krav för att patienter med alkoholrelaterad leversjukdom ska erbjudas levertransplantation. En sådan patient kan emellertid övervägas om han eller hon har varit alhoholfri i minst sex månader och de psykosociala förhållandena är ordnade. Patienter med hepatit B eller C löper stor risk för att infektionen återkommer, varför man strävar efter virusfrihet före transplantationen med antiviral behandling, vlken dock inte kan genomföras hos alla patienter.

Cancer med ursprung i levern kan behandlas med transplantation. Vid levermetastaser som har spritts från cancer på andra ställen i kroppen har transplantation inte varit aktuellt förrän helt nyligen. Det pågår nu ett projekt bland patienter med tjocktarmscancer med spridning till levern för att bedöma om resultaten visar att även denna grupp bör erbjudas transplantation.

Utredning och förbehandling

Patienter som bedöms för levertransplantation måste genomgå en grundlig utredning som ska visa om patienten kommer att ha nytta av operationen och för att utesluta att det finns en bakomliggande sjukdom som kan komplicera ingreppet. Utredningen följer ett standardiserat program och utförs av specialiserade kirurger. Om man konstaterar att levertransplantation kan vara aktuell, ser man till att patienten är så väl förberedd som möjligt genom att ge olika former av läkemedelsbehandling.

Efterbehandling och kontroll

Efter ingreppet krävs intensiv uppföljning och kontroll. Det finns risk för infektioner och avstötning av den nya levern. Akut avstötning kan ske från den första veckan och upp till tre månader efter operationen. Efter tre månader är avstötning sällsynt hos levertransplanterade patienter som får den immunhämmande behandling som behövs.

För att hindra avstötning av den nya levern måste patienten behandlas med läkemedel som hämmar immunreaktioner i kroppen. Denna behandling är mycket intensiv de första sex till tolv månaderna och därefter trappas den ned till lägsta underhållsdos. Målet med den immunhämmande behandlingen är att hindra avstötning med så få biverkningar som möjligt eftersom överbehandling ökar risken för infektioner, nedsatt njurfunktion och benmärgspåverkan.

Resultat

Levertransplantation är ett sällsynt ingrepp men betydligt fler opereras idag än för bara några år sedan. Operationsresultaten har också förbättrats stadigt i takt med att man både i Sverige och internationellt har fått ökade erfarenheter av dessa ingrepp. Flertalet överlever och över två tredjedelar kan återgå till arbete eller studier.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons