Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Stomi

Transplantation av levern

Levertransplantation är en mycket omfattande behandling som fortfarande är under utveckling. Resultaten har blivit klart bättre med tiden och allt fler opereras.


Uppdaterad den: 2019-04-16

Annons

Vad är en levertransplantation?

Hos personer vars lever på grund av olika sjukdomar inte kan utföra sin funktion längre, kan det i vissa fall bli aktuell att ersätta levern med en frisk lever. Att sätta in ett organ eller vävnad hos en person kallas för transplantation. Hos vuxna patienter innebär en levertransplantation att man tar bort hela den sjuka levern och ersätter den med en frisk lever. Hos barn tar man vanligen bort den sjuka delen och sätter in bitar av levern från en givare (oftast en familjemedlem). Ingreppet är tekniskt komplicerat och kräver stor expertis. I Sverige utförs operationen därför bara på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Förekomst

Under 2017 utfördes totalt 166 levertransplantationer i Sverige. Levertransplantationer utförs hos såväl vuxna som barn. För vuxna var den genomsnittliga åldern för transplantation cirka 52 år och för barn ungefär 5 år. 

Vem kan bli erbjuden levertransplantation?

Levertransplantation övervägs om patientens förväntade korttidsöverlevnad eller faktiska livskvalitet är nedsatt till följd av leversjukdom. Det är viktigt att patienten remitteras till bedömning i god tid för att inte väntetiden på en lämplig donator eller oväntad försämring av leversjukdomen ska bli avgörande för prognosen. Ett tvärdisciplinärt team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Karolinska universitetssjukhuset fattar beslut om vem som kan få en ny lever.

De vanligaste leversjukdomar som kan leda till levertransplantation är primär skleroserande kolangit och levercancer. Hos barn är det oftast biliär atresi som gör att levertransplantation övervägas. Det finns dock en rad olika tillstånd som kan göra att levertransplantation kan övervägas. Andra exempel på tillstånd där det kan bli aktuellt med levertransplantation är infektioner i levern, en skadad lever på grund av alkohol, akut leverskada på grund av paracetamolförgiftning och icke-alkoholrelaterad fettlever. 

Annons
Annons

Utredning och förbehandling

Patienter som bedöms för levertransplantation måste genomgå en grundlig utredning som ska visa om patienten kommer att ha nytta av operationen och för att utesluta att det finns en bakomliggande sjukdom som kan komplicera ingreppet. Utredningen följer ett standardiserat program och utförs av specialiserade kirurger. Om man konstaterar att levertransplantation kan vara aktuell, ser man till att patienten är så väl förberedd som möjligt. 

Efterbehandling och kontroll

Efter ingreppet krävs intensiv uppföljning och kontroll. Det finns risk för infektioner och avstötning av den nya levern. För att hindra avstötning av den nya levern måste patienten behandlas med läkemedel som hämmar immunreaktioner i kroppen. Denna behandling är mycket intensiv de första sex till tolv månaderna och därefter trappas den ned till lägsta underhållsdos. Målet med den immunhämmande behandlingen är att hindra avstötning med så få biverkningar som möjligt eftersom behandling ökar risken för infektioner, nedsatt njurfunktion, sjukdomar i hjärta och kärl, diabetes, benskörhet och vissa former av cancer. 

Resultat

De flesta personer som får en levertransplantation hade avlidit om de inte hade fått en frisk lever. En levertransplantation är för dem en livräddande behandling. Beroende på vilken sjukdom som gjorde att levertransplantationen behövdes lever efter ett år ungefär åtta till tio av tio personer. Efter fem år är det ungefär åtta till nio av tio personer. Det är mycket goda resultat och resultaten förväntas bli ännu bättre i framtiden.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.