Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hud & hår

Stick och bett, symtomguide

Stick och bett från insekter kan skapa olika slags besvär. Ibland känns det ingenting alls, men ofta kan det klia, ge svullnad och i sällsynta fall ge en kraftig allergisk reaktion.


Uppdaterad den: 2020-07-08

Annons

Vad är stick och bett?

 • Med stick och bett menas här stick av insekter eller kvalster och bett från djur eller människor.
 • Följande insekter är aktuella i Sverige:
  • Löss – det vill säga huvudlöss, kroppslöss och flatlöss
  • Skinnbaggar – vägglöss
  • Loppor – det finns både människoloppor och katt-, hund, och fågelloppor
  • Steklar
  • Tvåvingar – myggor och bromsar
 • Kvalsterarter i Sverige:
  • Skabbkvalster, huskvalster, pälskvalster, fågelkvalster och fästingar
 • Djurbett.

Allmänt om insektsbett

 • Typiskt för insektsstick är kliande fläckar som uppstår plötsligt eller med ojämna mellanrum.
 • Människor reagerar olika på insektsbett. Vissa får uttalade reaktioner, till och med vätskefyllda blåsor, medan andra endast får små eller inga reaktioner på stick av samma typ av insekt.
 • Om man har husdjur, bedriver pälsdjursavel eller uppfödning av fjäderfän så bör man vid oklara hudreaktioner misstänka att det kan vara något från djuren.
Annons
Annons

Orsak

Vanliga orsaker

 • Insektsbett:
  • Är vanligast. Det varierar kraftigt hur betten ser ut och vilka besvär de ger
 • Loppor:
  • Vanligast på vår och försommar
 • Pälskvalster:
  • Särskilt om det finns hund eller katt inomhus
 • Fågelkvalster:
  • Kan leva många månader inomhus. Ofta tillsammans med loppor
 • Skabb:
  • Uttalad klåda på natten är typiskt, ofta samtidigt utslag på handleder och fingrar
 • Vägglöss:
  • Har varit sällsynta i Sverige, men blir allt vanligare. Vanligtvis vaknar patienten på morgonen med hudförändringar på kroppsdelar som inte varit täckta av sängkläder på natten
  • Vanligtvis ses stora, nässelutslagsliknande märken med bitmärke i mitten
  • Vägglöss efterlämnar avföring med kväljande, sötaktig lukt. Avföringen lämnar fläckar som inte går att skrapa bort
 • Djurbett:
  • Vanligast är bett från hund, katt och häst
  • Andra husdjur som burfåglar, råttor, möss, hamster och iller kan också bita
 • Människobett:
  • Människobett kan ofta vara lika allvarliga eller allvarligare än djurbett på grund av den typ av bakterier och virus som finns i människors mun.
 • Huggormsbett:
  • Huggormen är den enda ormen i Sverige med giftigt bett. Som regel försöker huggormen undvika människor, men om den känner sig hotad kan den bita
  • För friska vuxna är ett huggormsbett oftast ofarligt, men kontakt ska alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen så snart som möjligt – helst inom en halvtimme efter bettet

Vad kan man göra själv?

Åtgärder för att lindra besvär från stick och bett

 • Om någon får reaktioner på bett av kända insekter som geting, bi och mygga behandlas de vid behov med lokalverkade medel mot klåda.
 • Allergimedicin kan tas som tablett eller i flytande form i högsta dos.

Djur- och människobett

 • Rengör såret med tvål och vatten, eventuellt desinfektionsmedel.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Oftast är bett eller stick från insekter eller kvalster ofarliga händelser som inte kräver läkarbesök.
 • Bett från djur eller människor ger ofta en infektion och medför risk för stelkramp:
  • Om bettet bara nätt och jämnt gått igenom huden kan det behandlas som ett mindre sår
  • Om bettet har punkterat huden på djupet måste läkare kontaktas. Detsamma gäller vid tecken på inflammation

Allvarlig allergisk reaktion

 • En allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) kan förekomma efter geting- eller bistick.
 • Den som haft en sådan reaktion bör kontakta läkare för att börja med allergivaccinationer (kallas AIT).
 • Man bör även få ett nödpaket med de läkemedel som behöver tas om en liknande reaktion skulle uppstå igen.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur uppstod sticket/bettet?
 • När uppstod det?
 • Har du själv en förklaring på vad som är orsaken?
 • Har du varit i kontakt med djur som kan vara värd för loppor?
  • Finns det fågelbon under takpannorna utanför sovrumsfönstret eller i luftventilen?
  • Har du husdjur, hönshus, minkfarm eller sätter upp fågelholkar som hobby?
  • Har katten eller hunden symtom, eller kan den ha tagit med loppor in?
  • Kliar sig andra personer?
  • Har du köpt gamla möbler som placerats i sovrummet?
  • Har du sovit på något övernattningsställe med låg hygienisk standard?
 • Vid bett:
  • När fick du stelkrampsspruta senast?
  • Tecken på inflammation – hudrodnad, lokal värme, svullnad, smärta, feber?
  • Tecken på stelkramp?
   • Smärta och stelhet i käken
   • Svårighet att gapa (trismus)
   • Allmän stelhet i ansiktsmusklerna

Undersökningar

 • Några större undersökningar behövs sällan vid stick.
 • Vid bett koncentreras uppmärksamheten vanligtvis på de lokala förändringarna.
 • Om den drabbade tidigare har råkat ut för en allvarlig allergisk reaktion – anafylaxi – kommer man förmodligen att göra en mer omfattande alleriutredning med till exempel antikroppsprover och utföra hudtestning. Det görs ofta på allergimottagning.

Remiss

 • Vid en allvarlig allergisk reaktion får patienten akutbehandling på vårdcentralen och eventuellt en remiss till en akutmottagning på sjukhus.
 • Allvarliga bettskador med infektion kan kräva sjukhusbehandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.