Fakta | Hud & hår

Stick och bett, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är stick och bett?

 • Med stick och bett menas här stick av insekter eller kvalster och bett från djur eller människor.
 • Följande insekter är aktuella i Sverige:
  • Löss – det vill säga huvudlöss, kroppslöss och flatlöss
  • Skinnbaggar – vägglöss
  • Loppor – det finns både människoloppor och katt-, hund, och fågelloppor
  • Steklar
  • Tvåvingar – myggor och bromsar
 • Kvalsterarter i Sverige:
  • Skabbkvalster, huskvalster, pälskvalster, fågelkvalster och fästingar
 • Djurbett

Allmänt om insektsbett

 • Typiskt för insektsstick är kliande fläckar som uppstår plötsligt eller med ojämna mellanrum.
 • Människor reagerar olika på insektsbett. Vissa får uttalade reaktioner, till och med vätskefyllda blåsor, medan andra endast får små eller inga reaktioner på stick av samma typ av insekt.
 • Om personen har husdjur, bedriver pälsdjursavel eller uppfödning av fjäderfän bör han/hon ha stick eller bett i åtanke vid besvärliga hudreaktioner.

Orsak

Vanliga orsaker

 • Insektsbett:
  • Är vanligast. Det varierar kraftigt hur betten ser ut och vilka besvär de ger
 • Loppor:
  • Vanligast på vår och försommar
 • Pälskvalster:
  • Särskilt om det finns hund eller katt inomhus
 • Fågelkvalster:
  • Kan leva många månader inomhus. Ofta tillsammans med loppor
 • Skabb:
  • Uttalad klåda på natten är typiskt, ofta samtidigt utslag på handleder och fingrar.(Se foto)
 • Vägglöss:
  • Har varit sällsynta i Sverige, men blir allt vanligare. Vanligtvis vaknar patienten på morgonen med hudförändringar på kroppsdelar som inte varit täckta av sängkläder på natten
  • Vanligtvis ses stora, nässelutslagsliknande märken med bitmärke i mitten
  • Vägglöss efterlämnar avföring med kväljande, sötaktig lukt. Avföringen lämnar fläckar som inte går att skrapa bort
 • Djurbett:
  • Vanligast är bett från hund, katt och häst
  • Andra husdjur som burfåglar, råttor, möss, hamster och iller kan också bita
 • Människobett:
  • Människobett kan ofta vara lika allvarliga eller allvarligare än djurbett på grund av den typ av bakterier och virus som finns i människors mun.
 • Huggormsbett:
  • Huggormen är den enda ormen i Sverige med giftigt bett. Som regel försöker huggormen undvika människor, men om den känner sig hotad kan den bita
  • För friska vuxna är ett huggormsbett oftast ofarligt, men kontakt ska alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen så snart som möjligt – helst inom en halvtimme efter bettet

Vad kan du göra själv?

Åtgärder för att lindra besvär från stick och bett

 • Om någon får reaktioner på bett av kända insekter som geting, bi och mygga behandlas de vid behov med lokalverkade medel mot klåda.
 • Allergimedicin kan tas som tablett eller i flytande form i högsta dos.

Djur- och människobett

 • Rengör såret med tvål och vatten, eventuellt desinfektionsmedel.

När ska läkarhjälp sökas?

 • Oftast är bett eller stick från insekter eller kvalster ofarliga händelser som inte kräver läkarbesök.
 • Bett från djur eller människor ger ofta en infektion och medför risk för stelkramp:
  • Om bettet bara nätt och jämnt gått igenom huden kan det behandlas som ett mindre sår
  • Om bettet har punkterat huden på djupet måste läkare kontaktas. Detsamma gäller vid tecken på inflammation

Allvarlig allergisk reaktion

 • En allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) kan förekomma efter geting- eller bistick.
 • Den som haft en sådan reaktion bör kontakta läkare för att börja med allergivaccinationer (immunterapi, hyposensibilisering).
 • Han/hon bör även får ett nödpaket med de läkemedel som behöver tas om en liknande reaktion skulle uppstå igen.

Vad gör läkaren?

Anamnes

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur uppstod sticket/bettet?
 • När uppstod det?
 • Har du själv en förklaring på vad som är orsaken?
 • Har du varit i kontakt med djur som kan vara värd för loppor?
  • Finns det fågelbon under takpannorna utanför sovrumsfönstret eller i luftventilen?
  • Har du husdjur, hönshus, minkfarm eller sätter upp fågelholkar som hobby?
  • Har katten eller hunden symtom, eller kan den ha tagit med loppor in?
  • Kliar sig andra personer?
  • Har du köpt gamla möbler som placerats i sovrummet?
  • Har du sovit på något övernattningsställe med låg hygienisk standard?
 • Vid bett:
  • När fick du stelkrampsspruta senast?
  • Tecken på inflammation – hudrodnad, lokal värme, svullnad, smärta, feber?
  • Tecken på stelkramp?
   • Smärta och stelhet i käken
   • Svårighet att gapa (trismus)
   • Allmän stelhet i ansiktsmusklerna

Läkarundersökningen

 • Någon större läkarundersökning behövs sällan vid stick.
 • Vid bett koncentreras uppmärksamheten vanligtvis på de lokala förändringarna.

Andra undersökningar

 • Om patienten tidigare har råkat ut för allvarlig anafylaxi kommer förmodligen läkaren att ta antikroppsprover och utföra hudtestning.

Remiss till specialiserad vård

 • Vid allvarlig anafylaxi får patienten akutbehandling på vårdcentralen och eventuellt en remiss till en akutmottagning på sjukhus.
 • Allvarliga bettskador med infektion kan kräva sjukhusbehandling.

Vill du veta mer?

 • Flatlöss, animation

Annons
Annons
Annons