Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hematologi

Anemi (lågt blodvärde) hos barn

Anemi betyder lågt blodvärde eller blodbrist. Det är ett tillstånd där det finns för lite hemoglobin i blodet, proteinet som gör att kroppen förses med syre.


Uppdaterad den: 2023-01-30

Annons

Vad är lågt blodvärde?

Anemi betyder lågt blodvärde, blodbrist, eller mer exakt för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin är ett protein som finns inne i de röda blodkropparna. Hemoglobinets funktion är att binda och frisätta syre (oxygen) i kroppens celler. Det betyder att hemoglobinet ansvarar för den livsviktiga funktionen att transportera syre från lungorna till kroppens celler. Vid anemi har mängden hemoglobin i blodet minskat. 

Forskare har sett att cirka en av tjugo barn får lågt blodvärde någon gång i livet. Det verkar mycket, men de flesta barnen har inte symtom och man kommer därför inte att veta om det. 

Annons
Annons

Symtom

Hur mycket symtom ett barn med anemi har, beror mycket på hur snabbt tillståndet har uppkommit och hur allvarligt tillståndet är. Typiska symtom när blodvärdet blir lågt är nedsatt fysisk kondition, andnöd vid ansträngning, kraftlöshet, trötthet och ökat sömnbehov. Sådana symtom kan också ha många andra förklaringar.

Orsak

De vanligaste formerna av lågt blodvärde hos barn är järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av för låga halter järn i kroppen, och lågt blodvärde till följd av en infektion. Den vanligaste åldern för järnbristanemi är ett halvår till två år. Barn som endast ammas efter 6 månaders ålder eller intag av stora mängder mjölk utan annan järnrik mat ger en ökad risk för utveckling av anemi.

Ovanligare orsaker till lågt blodvärde är:

  • Lågt blodvärde till följd av kroniska inflammationssjukdomar förekommer hos barn. Vanligast är kroniska tarminflammationer eller reumatiska sjukdomar. Lågt blodvärde kan också föreligga vid njursvikt.
  • Vissa ärftliga tillstånd kan leda till lågt blodvärde:
    • Talassemier kan ge anemi. Detta är en genetisk sjukdom som först och främst hittas hos barn från medelhavsländer och länderna runt ekvatorn
    • Samma sak gäller för sicklecellanemi och G6PD-brist
  • Sjukdomar inne i benmärgen kan leda till lågt blodvärde:
  • Sjukdomar i mag-tarmkanalen som gör att vissa ämnen inte tas upp:
    • Till exempel celiaki
Annons
Annons

Diagnos

Oftast ger en noggrann sjukdomshistoria och kroppsundersökning mycket information om vilket tillstånd kan föreligga. Ofta tas i första hand ett begränsat antal prover för att se om vilken typ av blodbrist det kan handla. Därefter kan andra prover behövas för att påvisa eller utesluta andra sjukdomar. 

Om man misstänker lågt blodvärde på grund av järnbrist kan man ibland testa att ge barnet järndroppar och se om blodvärdet förbättras efter ungefär en månad. Har blodvärdet gått upp är talar det starkt för lågt blodvärde till följd av järnbrist. 

Råd

För att förebygga järnbrist kan man äta produkter med mycket järn i, som till exempel inälvs- och blodmat som lever och blodpudding. Det finns också i kött, ägg och skaldjur. I vegetabiliska livsmedel finns järn i fullkornsprodukter, nötter, frön, torkad frukt och baljväxter.

Intag av mycket spannmål och te kan minska upptaget av järn. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons